ΙΑ' Πανορθόδοξη Συνδιάσκεψη Εντεταλμένων Ορθοδόξων Εκκλησιών και Ιερών Μητροπόλεων για θέματα αιρέσεων και παραθρησκείας

Pin It

ΙA' Πανορθόδοξη Συνδιάσκεψη Εντεταλμένων Ορθοδόξων Εκκλησιών και Ιερών Μητροπόλεων
για θέματα αιρέσεων και παραθρησκείας.

ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ

Η ΙΑ' Συνδιάσκεψη Εντεταλμένων Ορθοδόξων Εκκλησιών και Ιερών Μητροπόλεων δια θέματα αιρέσεων και παραθρησκείας πραγματοποιήθηκε μετά από απόφαση της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, στο Ιερό Προσκύνημα του Οσίου Ιωάννου του Ρώσου στο Προκόπι Εύβοίας, από 18-22.10.99 με θέμα: "Αιρέσεις, παραθρησκεία και νεοειδωλολατρία ως κοινωνικό πρόβλημα. Διαπιστώσεις και προοπτικαί δια μίαν ορθήν ποιμαντικήν αντιμετώπισιν".

Μετά από τις σχετικές εισηγήσεις και ευρύτατες συζητήσεις οδηγήθηκε στα ακόλουθα συμπεράσματα και διαπιστώσεις:

Ομάδα Α' - Νεοπεντηκοστιανές Αιρέσεις

1. Διαπιστώθηκε έντονη προπαγανδιστική δραστηριότητα των Πεντηκοστιανών. Ιδιαίτερα δε μέσω του ραδιοφωνικού σταθμού τους, "ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΣ", FM, τόσον του κεντρικού όσον και των επαρχιακών. Οι σταθμοί αυτοί ασκούν αθέμιτο προσηλυτισμό, δεδομένου ότι αποκρύπτουν την πεντηκοστιανή τους ταυτότητα και έχουν τον παραπλανητικό προσδιορισμό, "Το χριστιανικό ραδιόφωνο της Αθήνας, στην υπηρεσία του Ευαγγελίου".

2. Από την προσηλυτιστική δραστηριότητα των νεοπεντηκοστιανών δημιουργούνται δυσάρεστες, από κοινωνικής πλευράς καταστάσεις στον οικογενειακό τομέα, καθόσον έχει διαπιστωθεί πλήθος διαζυγίων σε οικογένειες όπου έχει εισχωρήσει αύτή η αίρεση. Αυτονόητες τυγχάνουν οι επιβλαβείς επιπτώσεις στην ψυχική υγεία των παιδιών.

3. Επίσης επισημάνθηκε ότι, προβάλλοντας έντονα τις εσφαλμένες εσχατολογικές τους διδασκαλίες περί επικείμενης αρπαγής των οπαδών τους στους ουρανούς, και μάλιστα την δεκαετία του 1990, εκμεταλλεύονται οικονομικά ανύποπτους και απροστάτευτους ανθρώπους, πού γίνονται θύματά τους.

4. Η Συνδιάσκεψη ασχολήθηκε με το θέμα της Χ.Ο.Ε. και της Α.Θ.Α.ΖΩ, η οποία προέκυψε από διάσπαση της πρώτης. Διαπιστώθηκε ότι οι άνθρωποι των ομάδων αυτών προσπαθούν, εξωτερικά, να φαίνονται ότι είναι κανονικά μέλη της Ορθοδόξου Εκκλησίας αλλά κρυφά και μυστικά διατηρούν όλα τα λανθασμένα και αιρετικά "πιστεύω τους".

Ομάδα Β' -Παραθρησκευτικές Οργανώσεις της "Νέας Εποχής"

1. Η κοσμοθεωρία των ποικιλωνύμων ομάδων πού συνθέτουν το μωσαϊκό της λεγομένης "Νέας Εποχής" θεμελιώνεται σε εξωχριστιανικές και εξωευρωπαϊκές αντιλήψεις. Θεμελιώνεται, δηλαδή, στην περί Θεού, ανθρώπου και κόσμου αντίληψη των ανατολικών θρησκειών και του αποκρυφισμού.

2. Οι ομάδες αυτές κρύβονται πίσω από πολύμορφα προσωπεία, θρησκευτικά, κοινωνικά, φιλοσοφικά, οικονομικά, πολιτικά κ.ά.

3. Διεισδύουν και επενδύουν κυρίως στους τομείς της εκπαιδεύσεως, του αθλητισμού, της υγείας και της οικονομίας. Δρουν κατά τρόπον ανεξέλεγκτον στην Ελλάδα και στις υπόλοιπες χώρες, δημιουργώντας σοβαρά προβλήματα - όχι μόνον, ούτε καθαρώς "θρησκευτικά" - απειλούν ολόκληρο τον πολιτισμό μας και τούς δημοκρατικούς θεσμούς.

4. Οι ομάδες αυτές κόπτονται για την θρησκευτική ελευθερία και τα ανθρώπινα δικαιώματα, τα οποία όμως κατάφωρα παραβιάζουν τή ζωή των οπαδών τους (δικαίωμα στην εργασία, στην ασφάλιση, πληροφόρηση, μόρφωση κ.ά.). Θυμούνται τις θρησκευτικές ελευθερίες και τα ανθρώπινα δικαιώματα μόνον όταν θέλουν να εξουδετερώσουν την κριτική πού ασκείται εις βάρος τους.

5. Οι αρμόδιοι κρατικοί φορείς, οι πολίτες και κυρίως οι νέοι στα σχολεία δεν είναι, δυστυχώς, ενημερωμένοι για τούς κινδύνους πού εγκυμονούν οι νέες αιρέσεις, τούς οποίους έχουν επισημάνει και θεσμοθετημένα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

6. Διαπιστώθηκε ότι πολλά προβλήματα δημιουργεί η δράση των "παρακλαδιών" της μασονίας. Μάλιστα δημιουργεί σύγχυση η παρουσία μερικών εκκλησιαστικών προσώπων από άγνοια ασφαλώς, σε εκδηλώσεις αυτών των οργανώσεων.

7. Επισημάνθηκε ότι η "Νέα Εποχή", επιδιώκει να διαβρώσει και να αλώσει ακόμη και τον Εκκλησιαστικό χώρο.

8. Είναι ανάγκη να ενταθεί η ενημέρωση προς τούς αρμοδίους φορείς και το κοινό για τις ομάδες αυτές. Το πρόβλημα θα πρέπει να απασχολήσει και την Πολιτεία. Επίσης θά πρέπει να υπάρξει ενημέρωση στα σχολεία για τούς κινδύνους από τις νέες αυτές αιρέσεις.

9. Η Συνδιάσκεψη έκρινε απαραίτητο να μην θεωρείται αυτονόητη η απόκτηση του θρησκευτικού καθεστώτος από ομάδες οι οποίες παραπλανητικά εμφανίζονται ως τέτοιες, σύμφωνα και με την υπ' αριθμ. 8373 Έκθεση της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων η οποία τον Απρίλιο ε.ε. έγινε ομοφώνως αποδεκτή από το Συμβούλιο της Ευρώπης και εξ αυτής προέκυψε η υπ' αριθμ. 1412/1999 Σύσταση του εν λόγω Συμβουλίου.

10. Τονίστηκε ότι είναι αναγκαίο η Εκκλησία να έχει λόγο στην σύνταξη των αναλυτικών προγραμμάτων του μαθήματος των Θρησκευτικών σε όλες τις βαθμίδες της εκπαιδεύσεως.

11. Διαπιστώθηκε ότι ασκείται προσηλυτισμός στον αποκρυφισμό και ιδιαίτερα στον νεοσατανισμό μέσω εκπομπών πού απευθύνονται κυρίως σε παιδιά και νέους.

12. Τη Συνδιάσκεψη προβλημάτισε η ταυτότητα περιοδικών και εντύπων πού κυκλοφόρησαν πρόσφατα και παρουσιάζονται ως ορθόδοξα ενώ προβάλλουν συγκρητιστικές απόψεις.

Ομάδα Γ'- Η Νεοφανής παρουσία των νεοειδωλολατρικών ομάδων

Την ΙΑ' Πανορθόδοξη Συνδιάσκεψη δια θέματα αιρέσεων και παραθρησκείας απασχόλησε και η δράση των σχετικά νεοφανών παγανιστικών και νεο-ειδωλολατρικών ομάδων. Διαπιστώθηκε ότι οι ομάδες αυτές:

1. Επιχειρούν όχι μόνον διάβρωση του ορθοδόξου φρονήματος των πιστών μας αλλά και παραχάραξη της πολιτιστικής ταυτότητος του ελληνικού λαού.

2. Χρησιμοποιούν ποικίλα προσωπεία και διεισδύουν ύπουλα σε διάφορα κινήματα (πολιτιστικά, εθνικιστικά, φεμινιστικά, οικολογικά κλπ.)

3. Καπηλεύονται τις εθνικές ευαισθησίες των νεοελλήνων, προωθώντας την αυταπάτη μιας δήθεν αρχαιολατρείας, πού παρουσιάζεται ως "επιστροφή στις ζωογόνες ρίζες της φυλής".

4. Με τον αντιχριστιανισμό και αντιβυζαντινισμό τους αρνούνται την συνέχεια και συνοχή του πολιτισμού μας και δηλητηριάζουν την συλλογική εθνική συνείδηση.

5. Ακόμη και όταν η στάση τους έναντι της Ορθοδόξου Εκκλησίας δεν φαίνεται εχθρική, νοθεύουν το χριστιανικό μήνυμα θεωρώντας τον Χριστιανισμό αντίγραφο της αρχαίας ελληνικής θρησκείας σε όλες του τις εκφάνσεις.

6. Αναμειγνύουν με τις παγανιστικές δοξασίες τους θεμελιώδεις διδασκαλίες της "Νέας Εποχής" ερμηνεύοντας τα πάντα με αποκρυφιστικό τρόπο.

7. Αρκετές νεοειδωλολατρικές ομάδες, υιοθετούν ακραίες πολιτικές και ρατσιστικές τάσεις πού αποτελούν απειλή για τούς δημοκρατικούς θεσμούς.

Για την ποιμαντική αντιμετώπιση των εκ της νεοειδωλολατρείας προβλημάτων είναι ανάγκη:

1. Να καταδεικνύεται το ασυμβίβαστο της ορθοδόξου πίστεως με τις οποιεσδήποτε νεοπαγανιστικές ή νεοειδωλολατρικές δοξασίες

2. Με την σύνταξη ειδικών μελετών να αποκαθίσταται η ιστορική αλήθεια για γεγονότα πού σκοπίμως διαστρεβλώνονται εις βάρος του Χριστιανισμού

3. Νά προβάλλεται η εκ μέρους των Αγίων Πατέρων εκτίμηση της αξίας της Ελληνικής Παιδείας και της προδρομικής σημασίας της για την εξάπλωση του Χριστιανισμού.

4. Νά αναδεικνύεται η συμβολή της εν γένει Χριστιανικής διανόησης και ιδιαίτερα του μοναχισμού στην διάσωση και διαφύλαξη της θύραθεν παιδείας και ειδικότερα των κειμένων της κλασσικής παράδοσης.

Η Συνδιάσκεψη χαιρετίζει την σύσταση ειδικής Συνοδικής Επιτροπής η οποία αποβλέπει στην συμβολή της Εκκλησίας στην επιτυχία των Ολυμπιακών Αγώνων του 2004 με σκοπό την προβολή και διαφύλαξη του γνησίου πνεύματος των Ολυμπιακών Αγώνων.

Ομάδα Δ' -Νομικές Διαπιστώσεις

1.- Οι αιρέσεις-σέκτες και οι αιρέσεις-κινήματα μετέρχονται μεθόδους μαζικής χειραγωγήσεως και άλλες τεχνικές, χωρίς να διστάζουν να διαπράττουν πάσης φύσεως εγκλήματα, για να επιτύχουν, μεταξύ άλλων, και την φίμωση κάθε χριστιανικής και ιδίως κάθε Ορθοδόξου χριστιανικής απόψεως.

2.- Οι Ορθόδοξοι χριστιανοί υφιστάμεθα μία πνευματική, οικονομική και ψυχολογική εθνοκάθαρση, από τις αιρέσεις-σέκτες και ορισμένους συμμάχους τους στον χώρο της πολιτικής, με στόχο τον αποχριστιανισμό κάθε τομέως της κοινωνικής, οικονομικής και πολιτικής ζωής.

3.- Η διαστρέβλωση της αλήθειας από τις αιρέσεις-σέκτες και ορισμένους παράγοντες πού τούς υποστηρίζουν είναι πάγια πρακτική η οποία αφειδώς χρησιμοποιείται σε κάθε περίπτωση, του νομικού χώρου μη εξαιρουμένου, όταν προσβάλλονται σοβαρώς η παράνομη δραστηριότητα ή οι επικίνδυνες και εγκληματικές κακοδοξίες τους.

4.- Δεν συνιστά δυσμενή θρησκευτική διάκριση, η διαφορετική μεταχείριση των αιρέσεων-σεκτών και των αιρέσεων-κινημάτων, καθ' όσον στηρίζεται στις δραστηριότητές τους και όχι στον θρησκευτικό μανδύα, τον οποίο, εξ άλλου, παραπλανητικώς ως ενδύονται.

5.- Η μόνιμη συνεργασία Κράτους και Εκκλησίας για τις αναγκαίες νομοθετικές βελτιώσεις και για την ενημέρωση δημοσίων υπαλλήλων, δικαστικών και λοιπών κρατικών φορέων για την εγκληματικότητα και τα λοιπά κοινωνικά προβλήματα πού προξενεί η δράση των αιρέσεων-σεκτών θεωρείται ως επιτακτική ανάγκη, προκειμένου να υπάρξει μία συντονισμένη δράση προς την κατεύθυνση αύτή.

6.- Η σύσταση ειδικών κοινοβουλευτικών επιτροπών για τις αιρέσεις-σέκτες, όπως αυτές πού συνεστήθησαν ήδη στην Δυτική Ευρώπη, και η ίδρυση εθνικών κέντρων έρευνας και πληροφόρησης για το ίδιο ζήτημα, η οποία προτείνεται από το τελευταίο ψήφισμα της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του Συμβουλίου της Ευρώπης, κρίνεται ότι είναι θέματα των οποίων η υλοποίηση ενδείκνυται να προχωρήσει από την Πολιτεία άμεσα και χωρίς οποιαδήποτε καθυστέρηση.

7.- Η Συνδιάσκεψη χαιρετίζει την θαρραλέα εθνικοθρησκευτική στάση της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, με την άμεση αντίδραση και την καταπελτική απάντηση, την οποία έδωσε στην απαράδεκτη Έκθεση του Υπουργείου Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών, για την άσκηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και ιδιαίτερα των θρησκευτικών ελευθεριών στη χώρα μας.


Εκτύπωση   Email