Δ' Σεμινάριο Πίστεως για θέματα αιρέσεων και παραθρησκείας

Pin It

"Δ' Σεμινάριο Πίστεως"
για θέματα αιρέσεων και παραθρησκείας.


ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ

Με τη συνεργασία του Γραφείου της Συνοδικής Επιτροπής επί των αιρέσεων, μελών της ειδικής 20μελούς επιτροπής εντεταλμένων Ιερών Μητροπόλεων για θέματα αιρέσεων και παραθρησκείας, της "Διευθύνσεως Ορθοδόξου Απολογητικής της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών", των Ιερών Μητροπόλεων Αργολίδος, Κασσανδρείας, Νικοπόλεως και Πρεβέζης, του "Ορθοδόξου Επιμορφωτικού Κέντρου Ερευνών και Διαλόγου", της "Πανελληνίου Ενώσεως Γονέων για την Προστασία της Οικογενείας και του Άτομου" και με φιλοξενία της Ιεράς Μητροπόλεως Ύδρας, Σπετσών και Αιγίνης, πραγματοποιήθηκε στην Αίγινα από 22 έως 27 Αυγούστου 1992 το Δ' Σεμινάριο Πίστεως της Ομάδας Εργασίας για θέματα αιρέσεων και παραθρησκείας, με συμμετοχή 50 συνεργατών και γενικό θέμα:

"Διαλογισμός η Προσευχή;
Διαλογισμός - μια απειλή για το Ορθόδοξο φρόνημα και τον πολιτισμό μας".


Στις 17 διεξοδικές εισηγήσεις που έγιναν από συνεργάτες της Ομάδας Εργασίας με κέντρο την Ορθόδοξη Πνευματική Ζωή και ιδιαίτερα την προσευχή, οριοθετήθηκε η Ορθόδοξη Πίστη έναντι των εξωχριστιανικών τάσεων και προκλήσεων που χρησιμοποιούν χριστιανικούς όρους και συγχέουν την προσευχή με το διαλογισμό. Ιδιαίτερα υπογραμμίστηκε η ουσιαστική διαφορά ανάμεσα στον Ιησού Χριστό τον από Ναζαρέτ της Γαλιλαίος που κηρύττει η Εκκλησία ως μοναδικό και ανεπανάληπτο ιστορικό πρόσωπο και τον "Χριστό" των ομάδων αυτών που προβάλλεται ως αντικείμενο διαλογισμού. Διασαφηνίστηκε ότι ο "Χριστός" των διαφόρων γκουρουϊστικών, θεοσοφικών, νεογνωστικών και λοιπών ομάδων της "Νέας Εποχής του Υδροχόου" εκλαμβάνεται ως η δύναμη του πνεύματος της ζωής ενός απρόσωπου θεού που ζει σε όλα τα πλάσματα, ακόμη και στα ζώα και στα φυτά, η είναι "μια κατάσταση μέσα μας", η "χριστική" όπως την ονομάζουν κατάσταση.

Έτσι όμως όλοι και όλα -εφόσον το συνειδητοποιήσουν- γίνονται Χριστοί, όπως μία από τις σύγχρονες γκουρουϊστικές κινήσεις υποστηρίζει λέγοντας: "κάθε ένας είναι Εγώ. Εγώ ο Βούδας, Εγώ ο Μωάμεθ, Εγώ ο Ιησούς Χριστός".

Οι ομάδες που προβάλλουν το διαλογισμό ως τη "γενική συνταγή" για τη λύση υλών των προβλημάτων και ιδιαίτερα του υπαρξιακού προβλήματος του ανθρώπου, θεμελιώνουν τις τεχνικές των στον απόλυτο μονισμό και στην ολιστική θεώρηση του κόσμου. Απολυτοποιούν τον άνθρωπο, κηρύττουν τη δοξασία του "κάρμα" και της μετενσαρκώσεως και εγκαταλείπουν τον Άνθρωπο σε απέραντη μοναξιά" μόνον, σε μια προσπάθεια αυτοεξελίξεως και αυτοσωτηρίας, υποβάλλοντας του την εωσφορική αντίληψη ότι ταυτίζεται με το θεό και ότι δεν υπάρχει θεός έξω από τον Εαυτό. Καθετί που έχει την αναφορά προς τα έξω και δεν στρέφεται προς τα έσω, αξιολογείται αρνητικά και θεωρείται ότι προσδιορίζει ανθρώπους που βρίσκονται σε κατώτερο εξελικτικό επίπεδο.

Μ' αυτό το πρίσμα της μονιστικής αντιλήψεως, της Ολιστικής θεωρήσεως και της αυτοεξελίξεως, γίνονται κατανοητοί και όλοι οι όροι από τη Χριστιανική Πίστη και τον Πολιτισμό μας που χρησιμοποιούν οι ομάδες αυτές. Το περιεχόμενο που δίδεται στους όρους αυτούς από τις εν λόγω ομάδες αποτελεί αντιστροφή της χριστιανικής εννοίας των. Τέτοιοι όροι είναι π. χ.: Πίστη, Αγάπη, Ελευθερία, Δικαιοσύνη, Προσευχή κ. ά. Έτσι οι όροι που εμείς χρησιμοποιούμε για να θεμελιώσουμε τις δικές μας αξίες και τον πολιτισμό μας, αντιστρεφόμενοι συνιστούν πραγματική απειλή για τα θεμέλια της κοινωνίας μας.

Το Σεμινάριο ασχολήθηκε επισταμένως με τον προγραμματισμό υλών των εκδηλώσεων της περιόδου 1992-1993 και ιδιαίτερα με την καλύτερη οργάνωση των διαφόρων τακτικών Σεμιναρίων και των ειδικωτέρων Ομάδων Εργασίας (σκηνικό των αιρέσεων και της παραθρησκείας, χριστιανικές αιρέσεις, μάρτυρες του Ιεχωβά, κοινωνική συμπαράσταση, μεταφραστικό τμήμα, ομάδα εισηγητών κ. ά.) και της Ε' Συνδιασκέψεως εντεταλμένων για θέματα αιρέσεων και παραθρησκείας.

Γι' αυτό το σκοπό αναλύθηκαν τα πορίσματα και οι προτάσεις της Δ' Συνδιασκέψεως εντεταλμένων για θέματα αιρέσεων και παραθρησκείας (Καλάβρυτα 24-28.6.1992) και προωθήθηκε η προεργασία για την καλύτερη οργάνωση της νέας Συνδιασκέψεως.

Σε ειδικό κείμενο που θα σταλεί μαζί με τα "Πορίσματα-Προτάσεις" εκλήθησαν οι Ιερές Μητροπόλεις, που ενδιαφέρονται να φιλοξενήσουν την Ε' Συνδιάσκεψη, να το δηλώσουν.

Όπως είναι γνωστό τα Σεμινάρια Πίστεως γίνονται μια φορά το χρόνο, κατά μήνα Αύγουστο και αποσκοπούν:

Στη μελέτη του σκηνικού των αιρέσεων και της παραθρησκείας.

Στην Οριοθέτηση της Ορθοδόξου Πίστεως.

Στην Οικοδομή στην Ορθοδοξία πρώην μελών ποικίλων αιρέσεων και παραθρησκευτικών ομάδων.

Στη δημιουργία αδελφικών δεσμών που ενισχύονται με την κοινή ζωή και τη συμμετοχή στις καθημερινές ιερές ακολουθίες της ' Ορθοδόξου Εκκλησίας.

Στην επισήμανση καυτών περιπτώσεων από το όλο σκηνικό των αιρέσεων και της παραθρησκείας.

Στον προγραμματισμό των δραστηριοτήτων της νέας περιόδου που αρχίζει το Σεπτέμβριο και τελειώνει με το Σεμινάριο Πίστεως κατά το μήνα Αύγουστο (τοπικού, περιφερειακού, εθνικού και διορθοδόξου επιπέδου).

Στη κατάρτιση εισηγητών για όλα τα επίπεδα δραστηριότητας.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην κατανομή των διαφορών αρμοδιοτήτων και τομέων ευθύνης σε όλα τα μέλη της Ομάδας Εργασίας, ώστε να προωθηθεί κατά το δυνατόν η όλη προσπάθεια.

Τούτο ισχύει ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά στην καλύτερη οργάνωση του Σεμιναρίου Ορθοδόξου Πίστεως (Νοέμβριος 1992 - Μάρτιος 1993).

Του εκπαιδευτικού και ενημερωτικού Σεμιναρίου στελεχών (Νοέμβριος '92 - Μάρτιος -'93).

Του Σεμιναρίου "Οι Πατέρες για την Αγία Γραφή" (Νοέμβριος '92 - Μάρτιος '93). Του Σεμιναρίου Οικοδομής στην Ορθοδοξία που γίνεται ολόκληρο το έτος, κάθε Κυριακή (10:30 π. μ. - 12:30 μ. μ.).

Του Συμβουλευτικού Σταθμού και της προσφοράς συμπαραστάσεως σε πρώην μέλη αιρέσεων και παραθρησκευτικών ομάδων και σε οικογένειες που αντιμετωπίζουν προβλήματα από την εμπλοκή μέλους των σε μια από τις ως άνω ομάδες.

Στο σημείο αυτό συζητήθηκε διεξοδικά η πρόταση της Δ' Συνδιασκέψεως των Καλαβρύτων για την αναζήτηση πόρων προς επιδότηση της "Πανελληνίου Ενώσεως Γονέων για την Προστασία της Οικογενείας και του Άτομου" (Π.Ε.Γ.) για τη δημιουργία Ειδικής Γραμματείας Δημοσίων Σχέσεων, η οποία θα προσφέρει πολύτιμη υπηρεσία στο συντονισμό της όλης εργασίας και στη συνεχή ενημέρωση των εντεταλμένων για θέματα αιρέσεων και παραθρησκείας στον ευρύτερο Ορθόδοξο χώρο, καθώς και των πολιτειακών και κοινωνικών φορέων, οι όποιοι παγιδεύονται πολλές φορές από αυτές τις ομάδες και τους παρέχουν διευκολύνεις και "πιστοποιητικά αναγνώρισης".

Διαπιστώθηκε ότι ικανός αριθμός μελών της Ομάδας Εργασίας διαθέτει γλωσσομάθεια και αλλά ειδικά προσόντα, τα όποια θέτουν ευχαρίστως στη διάθεση του όλου προγράμματος. Με αυτόν τον τρόπο θα μπορέσει να πλαισιωθεί το έργο της Γραμματείας, εάν βέβαια καταστεί δυνατή η ως άνω επιδότηση της Π.Ε.Γ., ώστε να προσληφθεί γι' αυτό το έργο ικανό άτομο με πλήρη απασχόληση και ανάλογη οικονομική αποζημίωση.

Στο Δ' Σεμινάριο Πίστεως υπογραμμίστηκε με ιδιαίτερη ικανοποίηση ότι ο ως άνω φορεύς (Π.Ε.Γ.), με την ευλογία του Μακαριωτάτου Αρχιεπίσκοπου Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ. κ. Σεραφείμ και της Ιεράς Συνοδού της Εκκλησίας της Ελλάδος, επί μία ήδη και πλέον δεκαετία απετέλεσε δραστικό όργανο για την πραγματοποίηση πολλών δραστηριοτήτων, ιδιαίτερα εκπαιδευτικών, προς όφελος του όλου ποιμαντικού έργου της Εκκλησίας.

Χαιρετίστηκε το γεγονός ότι ο Μακαριώτατος Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ. κ. Σεραφείμ στην ιδρυτική πράξη της "Διευθύνσεως Ορθοδόξου Απολογητικής της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών" αναφέρεται στη συνεργασία αυτού του φορέως καθώς και του "Ορθοδόξου Επιμορφωτικού Κέντρου Ερευνών και Διαλόγου" (Ο. Ε. Κ. Ε. Δ.) για την υλοποίηση ποιμαντικών προγραμμάτων αναφερομένων στην αντιμετώπιση των αιρέσεων και της παραθρησκείας.

Κορυφαίο σημείο του Σεμιναρίου απετέλεσε η Θεία Λειτουργία στα πλαίσια της οποίας έγινε η επανένταξη δια του Ιερού Χρίσματος πρώην μέλους αποκρυφιστικής οργανώσεως.

Στην επίτευξη των ως άνω σκοπών του Σεμιναρίου συνετέλεσε και η άριστη φιλοξενία της Ιεράς Μητροπόλεως Ύδρας, Σπετσών και Αιγίνης και της Ιεράς Μονής Αγίου Νεκταρίου, καθώς και το υπέροχο φυσικό περιβάλλον των κατασκηνώσεων της.

Για την Ομάδα Εργασίας το Δ' Σεμινάριο Πίστεως παρουσίασε και μία σημαντική πρωτοτυπία, η οποία βοήθησε στην ενίσχυση της αδελφικής ατμοσφαίρας και της αισθήσεως ευθύνης και έδωσε τη δυνατότητα σε όλα ανεξαιρέτως τα μέλη να συμβάλουν άμεσα στην επιτυχή έκβαση του όλου προγράμματος του Σεμιναρίου: ήταν η ανάληψη της ευθύνης για όλους τους τομείς διακονίας σε σχέση με το Πρόγραμμα (κουζίνα, κοινή τράπεζα, καθαριότητα του κατασκηνωτικού χώρου κ. ο. κ.).

Ήταν όντως μια θαυμάσια εμπειρία που ανοίγει νέες προοπτικές για μελλοντικά προγράμματα. Παρόλα όμως αυτά, τα μέλη του Σεμιναρίου είχαν την αίσθηση της παρουσίας της Ιεράς Μητροπόλεως Ύδρας, Σπετσών και Αιγίνης και ιδιαίτερα της ευλογίας του Αγίου Νεκταρίου και των αδελφών της ομωνύμου Ιεράς Μονής, μέσω της οποίας γίνονταν και όλες οι προμήθειες.

Με αυτόν τον τρόπο ενισχυόταν η συναίσθηση ότι τα πάντα, ακόμη και οι υλικές ανάγκες ικανοποιούνταν με την ευλογία του Θεού δια πρεσβειών του Αγίου Νεκταρίου.

Πέρα από τις επισημάνσεις στο Κείμενο "Πορίσματα-Προτάσεις" της Συνδιασκέψεως των Καλαβρύτων, τα μέλη του Δ' Σεμιναρίου Πίστεως έκριναν ότι πρέπει να επισημανθούν και να καταγγελθούν τα ακόλουθα τρία σημεία:

α) Ο κορεάτης ψευδομεσσίας Σαν Μυούν Μουν καλεί ηγετικά στελέχη της Ορθοδόξου Εκκλησίας και της Θεολογικής Επιστήμης σε Συνέδριο της "Διαθρησκευτικής Συνομοσπονδίας για την Παγκόσμια ΕΙρήνη" που θα πραγματοποιηθεί από 1 έως 7 Φεβρουαρίου 1993 στο Νέο Δελχί. Τα μέλη του Σεμιναρίου παρακαλούν ευσεβάστως την Ιερά Σύνοδο και το Υπουργείο Παιδείας να γνωστοποιήσουν στους Έλληνες θεολόγους και εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων που κατά το παρελθόν συμμετείχαν σε τέτοιου είδους εκδηλώσεις ότι μια τέτοια συμμετοχή είναι ασυμβίβαστη με την Ιδιότητα του Ορθοδόξου πιστού και του Έλληνος εκπαιδευτικού.

β) Καταγγέλθηκε ότι ο καθηγητής κ. Παναγιώτης Ασημάκης δίδαξε στο Πανεπιστήμιο της Κρήτης τον "Υπερβατικό Διαλογισμό" του Ινδού γκουρού Μαχαρίσι Μάχες Γιόγκι. Παρακαλείται το Υπουργείο Παιδείας να γνωστοποιήσει στους εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων ότι ο παντός είδους διαλογισμός είναι ασυμβίβαστος με τις πνευματικές αξίες και τον πολιτισμό στον οποίο θεμελιώνεται με βάση το Σύνταγμα η Παιδεία μας και ότι οι διαλογιστικές τεχνικές αποσκοπούν στην εξουθένωση της ανθρώπινης προσωπικότητας και όχι στην ανάπτυξη της. Σε άλλες χώρες της Ε. Ο. Κ., όπως στη Γερμανία, τα Υπουργεία Παιδείας επισημαίνουν τους σοβαρούς κινδύνους που προέρχονται από τέτοιου είδους τεχνικές.

γ) Επισημάνθηκε ότι στο βιβλίο των θρησκευτικών της Β' Γυμνασίου προβάλλεται η Χριστολογική αντίληψη των ομάδων της "Νέας Εποχής". Παρακαλείται ενθέρμως το Υπουργείο Παιδείας στα νέα προγράμματα που καταρτίζονται για το μάθημα των θρησκευτικών να ληφθεί σοβαρά υπ' όψιν η εξωχριστιανική και έξωευρωπαϊκή κοσμοθεωριακή πρόκληση και να οριοθετηθεί δεόντως η Ορθόδοξη Πίστη, ιδιαίτερα στο θέμα της Χριστολογίας και Ανθρωπολογίας.

 

Για το Δ' Σεμινάριο Πίστεως,

Αρχιμανδρίτης Βαρνάβας Λαμπρόπουλος (Εντεταλμένος Ιεράς Μητροπόλεως Νικοπόλεως και Πρεβέζης).

Πρωτοπρεσβύτερος Δημήτριος Κωστόπουλος (Εντεταλμένος Ιεράς Μητροπόλεως Αργολίδος).

Μοναχός Αρσένιος Βλιαγκόφτης (Εντεταλμένος Ιεράς Μητροπόλεως Κασσανδρείας).

Βασίλειος Κελίδης, (Θεολόγος).

Ιωάννης Κιουστελίδης, (επίκουρος καθηγητής Ε.Μ.Π.).

Γεωργία Μπουρδάκου, (δικηγόρος).

Νέλλη Σουρμελή, (αρχιτέκτων).

Ντίνα Παπαθανασοπούλου, (μέλος Δ. Σ. της Π.Ε.Γ.).

Πρωτοπρεσβύτερος Αντώνιος Αλεβιζόπουλος (Υπεύθυνος Προγράμματος).


Εκτύπωση   Email