ΟΔΗΓΟΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΞΟΜΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΥ

Pin It

2023 10 03 bΟ Αρχιμ. Γαβριήλ Διονυσιάτης στο βιβλίο του: «Οδηγός Πνευματικού και εξομολογουμένου» γράφει σχετικώς: «Είναι περιττό να λεχθεί ότι ο Πνευματικός όταν εξομολογή, πρέπει να φορή το επιτραχήλιό του και να ίσταται σύννους και με ευλάβειαν, καθότι πρόκειται περί μυστηρίου και δη από τα τέσσερα μεγάλα και υποχρεωτικά. Διότι συμβαίνει ενίοτε μερικοί Πνευματικοί, συγχέοντες το συμβουλευτικόν με το μυστηριακόν, δέχονται Χριστιανούς χωρίς επιτραχήλιον και ποιάν τινα οικειότητα. «Καλώς τον, τι κάνεις, κ.λπ.». Το τοιούτον δεν
επιτρέπεται εις την εξομολόγησιν. Είναι ολιγωρία ανάρμοστος και υποβιβάζει την σοβαρότητα του Μυστηρίου» (https://imd.gr/wp-content/uploads/2023/02/%CE%A0%CE%BF%CE%B9%CE%BC%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AD%CF%82-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%84%CE%AC%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CE%BC%CF%85%CF%83%CF%84%CE%B7%CF%81%CE%AF%CE%BF%CF%85-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CE%95%CE%BE%CE%BF%CE%BC%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%AE%CF%83%CE%B5%CF%89%CF%82-%CF%80.-%CE%9C%CE%B5%CE%B8%CF%8C%CE%B4%CE%B9%CE%BF%CF%82-%CE%9A%CF%81%CE%B7%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%82.pdf).

Βιβλιοπωλείο «Ορθόδοξος Τύπος», Kάνιγγος 10, Aθήναι, Τηλ.: 210 3816206.


Εκτύπωση   Email