ΤΟ ΑΓΙΟΝ ΟΡΟΣ

Pin It

2023 09 29 bΚωνσταντίνος Καβαρνός: «Το βιβλίον τούτο εξεδόθη αρχικώς τω 1973 εις την Αγγλικήν Γλώσσαν, με τον τίτλον The Holy Mountain, υπό του Ινστιτούτου Βυζαντινών και Νεοελληνικών Μελετών, εν Μπέλμοντ, προαστίου της Βοστώνης. Επανεξεδόθη χωρίς αλλαγάς, τω 1977 και 1988. Εκδίδεται τώρα δια πρώτην φοράν εις την Ελληνικήν γλώσσαν. Η έκδοσις αυτή περιλαμβάνει όλα τα κείμενα της αλλογλώσσου εκδόσεως, εκτός του εξασελίδου Γλωσσαρίου, το οποίον συνέγραψα χάριν των αγγλοφώνων αναγνωστών και περιτεύει δια τους ελληνοφώνους» (https://www.politeianet.gr/books/kabarnos-konstantinos-orthodoxos-tupos-ekdoseis-to-agion-oros-299980).

Βιβλιοπωλείο «Ορθόδοξος Τύπος», Kάνιγγος 10, Aθήναι, Τηλ.: 210 3816206.


Εκτύπωση   Email