ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΥ. ΜΙΑ ΕΥΚΡΙΝΗΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΣΥΖΗΤΗΣΙΣ ΤΗΣ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΣΕΩΣ

Pin It

2023 09 25 bΚωνσταντίνος Καβαρνός: «Το κείμενον περί Οικουμενισμού, το οποίον ακολουθεί, είναι μία ομιλία που έκανα τη 11η Μαρτίου 1996 εις τους ιερείς του Συνδέσμου Ορθοδόξου Κλήρου της Πολιτείας Νέας Ιερσέης (Η.Π.Α.), εις το πνευματικόν κέντρον του ιερού ναού του Σωτήρος Χριστού, εν τη πόλει Paramus της αυτής πολιτείας. Εκπροσωπούντο υπό των ιερέων διάφοροι δικαιοδοσίαι: η Ορθόδοξος Εκκλησία Αμερικής (OCA), η Ελληνική Αρχιεπισκοπή Αμερικής, η Καρπαθορωσσική Εκκλησία, και η Αντιοχειανή Εκκλησία. Ιερείς του Συνδέσμου αυτού, διαφόρων δικαιοδοσιών (jurisdictions) συνέρχονται τακτικά και συζητούν διάφορα σπουδαία ζητήματα. Όχι όλοι εξ αυτών συμφωνούν με "επισήμους εκπροσώπους" και "επισήμους δηλώσεις". Πολλοί εξ αυτών είναι αντίθετοι προς τον Οικουμενισμόν, και θεωρούν αυτόν ως σοβαρόν κίνδυνον δια την Ορθοδοξίαν της πολιτείας Νέας Ιερσέης των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, εις το πνευματικόν κέντρον του ενοριακού ναού του Σωτήρος Χριστού, εις την πόλιν Paramus της αυτής πολιτείας. Η ομιλία αυτή εδημοσιεύθη εις την εβδομαδιαίαν εφημερίδα "Τα Ελληνικά Χρονικά" (The Hellenic Chronicle) της Βοστώνης εις εννέα τμήματα, από της 2ας Μαΐου έως της 4ης Ιουλίου του αυτού έτους» (https://www.politeianet.gr/books/kabarnos-konstantinos-orthodoxos-tupos-ekdoseis-meleti-peri-tou-oikoumenismou-302494).

Βιβλιοπωλείο «Ορθόδοξος Τύπος», Kάνιγγος 10, Aθήναι, Τηλ.: 210 3816206.


Εκτύπωση   Email