ΜΥΡΙΠΝΟΑ ΑΝΘΗ ΟΣΙΟΥ ΙΣΑΑΚ ΤΟΥ ΣΥΡΟΥ

Pin It

2023 09 13 b

 

Στον "Ορθόδοξον Τύπον" δημοσιεύθηκε, κατά τα έτη 1966 - 1968, μία σειρά άρθρων υπό τον γενικόν τίτλον "Μυρίπνοα Άνθη Ανθολογημένα εκ των του Αγίου Ισαάκ". Σε εισαγωγικό σημείωμα, ο διευθυντής της θρησκευτικής αυτής εφημερίδος, που τότε ετιτλοφορείτο απλώς "Τύπος", λέγει:
"Εκτός των πολλαπλών δημοσιευμένων πονημάτων του, ο μακαριστός Φώτιος Κόντογλου αφήκε σημαντικά ανέκδοτα συγγράμματα, μεταξύ των οποίων ασυγκρίτους εις πνευματικόν κάλλος μεταφράσεις Πατερικών κειμένων. Ο "Τύπος" μετ' ιδιαιτέρας ικανοποιήσεως αρχίζει από το παρόν φύλλον την δημοσίευσιν, εις την "Στήλην του Πνευματικού", ανθολογημένων υπό του αειμνήστου Φωτίου αποσπασμάτων από το περίφημον έργον του Αγίου Ισαάκ του Σύρου" (https://www.politeianet.gr/books/kontoglou-fotis-orthodoxos-tupos-ekdoseis-muripnoa-anthi-osiou-isaak-tou-surou-317063).

Βιβλιοπωλείο «Ορθόδοξος Τύπος», Kάνιγγος 10, Aθήναι, Τηλ.: 210 3816206.


Εκτύπωση   Email