ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΗ

Pin It

2022 05 21 1

Ο αυθεντικός παραδοσιακός λόγος δεν είναι κλειστός «θρησκευτικός» λόγος. Δεν επιδιώκει την στείρα συντήρηση του παρελθόντος ούτε την φυγή προς το μέλλον. Καινοτομεί διαρκώς προσλαμβάνοντας το παρελθόν και ατενίζοντας το μέλλον σε ένα υπερχρονικό και ταυτόχρονα συγχρονικό παρόν.
“Ὅσο καὶ ἂν ἀλλάζουν κοινωνικά, οἰκονομικὰ καὶ πολιτισμικὰ οἱ καιροί, ὁ ἄνθρωπος παραμένει οὐσιαστικὰ ὁ ἴδιος μὲ ἀμαυρωμένο τὸ κατ’ εἰκόνα. Ὁ ἄνθρωπος ποὺ δὲν ἔχει αὐτοπροσδιορισθεῖ θετικὰ ἐνώπιον τοῦ δημιουργοῦ καὶ σωτήρα Θεοῦ χάνει τὴν γραμμὴ πλεύσης, ἀποπροσανατολίζεται καὶ βαδίζει ἀλλότριες καὶ ἐπικίνδυνες ὁδούς. Καὶ γιὰ αὐτὸν ἰσχύει τελικὰ αὐτὸ ποὺ ἀναφέρει ὁ Ψαλμωδός, «ἄνθρωπος ἐν τιμῇ ὢν οὐ συνῆκεν παρασυνεβλήθη τοῖς κτήνεσιν τοῖς ἀνοήτοις καὶ ὡμοιώθη αὐτοῖς» (Ψαλ. 48,13).”

Συγγραφεύς: Γεώργιος Μαντζαρίδης, Εκδότης: Ι.Μ.Μ. Βατοπαιδίου, 2014, σελίδες 324.


Εκτύπωση   Email