ΧΑΡΙΤΩΜΕΝΕΣ ΔΙΔΑΧΕΣ ΜΕ ΠΑΡΑΒΟΛΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ

Pin It

2022 01 23 1

Η σταχυολόγηση των χαριτωμένων λόγων του Γέροντος Παϊσίου που περιλαμβάνει το ανά χείρας βιβλίο έγινε από τον αγαπητό αδελφό κ. Σωτήριο Λυσίκατο, ο οποίος έχει και την γενικώτερη επιμέλεια της εκδόσεως. Δημοσιεύθηκαν οι χαριτωμένες αυτές διηγήσεις στο περιοδικό "Θεοδρομία" της Εταιρείας Ορθοδόξων Σπουδών και διαβάσθηκαν με μεγάλο ενδιαφέρον, όπως άλλωστε συμβαίνει με όλα τα γραπτά του χαριτωμένου Γέροντος.
Το υλικό εκείνο που προερχόταν από διάφορες εκδόσεις, ως και από προσωπικές σημειώσεις που κράτησε ο επιμελητής της εκδόσεως κατά τις επισκέψεις του στο Γέροντα, προσφέρεται και πάλιν στους φιλοσίους και φιλαγίους αναγνώστες, κατανεμημένο τώρα σε θεματικές ενότητες για να είναι ευκολώτερη η χρήση του.
Ο λόγος του Γέροντος Παϊσίου δεν είναι εγκεφαλικός, αλλά καρδιακός. Βγαίνει από τις δύο μεγάλες αγάπες που πρέπει να διακατέχουν τους Χριστιανούς, την αγάπη προς τον Θεό και προς τον πλησίον. Από καρδιά καθαρή από πάθη και κακίες και γι' αυτό πλημμυρισμένη από τη Χάρη του Παναγίου Πνεύματος, που ενοικεί μόνον στους καθαρούς "τη καρδία" και τους φωτίζει, έστω και αν είναι ολιγογράμματοι κατά κόσμον και άσοφοι. Το φως της ανθρώπινης σοφίας, όπως εδίδασκε ο θεολόγος του φωτός Άγιος Γρηγόριος Παλαμάς, σε σχέση με το άκτιστο φως της Χάριτος του Θεού, είναι σαν το φως της πυγολαμπίδος μπροστά στο φως του ήλιου.

Πρόλογος: π. Θεοδώρου Ν. Ζήση, Επιμέλεια: Σωτηρίου Λυσικάτου, Εκδόσεις: Βρυέννιος, 2012, σελίδες: 200.


Εκτύπωση   Email