ΟΜΑΔΕΣ ΑΣΥΜΒΙΒΑΣΤΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΠΙΣΤΗ

Pin It

omades

Κατά τις τρεις τελευταίες δεκαετίες σημειώθηκε μία ριζική αλλαγή στο σκηνικό των αιρέσεων και της παραθρησκείας στην χώρα μας και στον ευρύτερο Ορθόδοξο χώρο. Σκληρές νεοφανείς αιρετικές και παραθρησκευτικές ομάδες με διεθνείς δικτυώσεις και αυστηρές ιεραρχικές δομές, απειλούν την προσωπικότητα νεαρών κυρίως θυμάτων και εργάζονται συστηματικά για την διάβρωση όλων των τομέων της ζωής.
Τα επίσημα κείμενα της Ζ` Πανορθόδοξης Συνδιάσκεψης Εντεταλμένων Ορθοδόξων Εκκλησιών και Ιερών Μητροπόλεων, στην Αλίαρτο Βοιωτίας, που δημοσιεύονται σ’ αυτό το βιβλίο, αποτελούν το καταστάλαγμα της εικοσαετούς αυτής εντατικής εργασίας, ένα είδος “Καταστατικού Χάρτου” για την αντιμετώπιση των αιρέσεων και της παραθρησκείας.

Έκδοση Ζ' Πανορθόδοξης Συνδιάσκεψης, Αλίαρτος 20-26/9/1995, Σελίδες 135.


Εκτύπωση   Email