03/15 Ἀγαπίου Μάρτυρος καί τῶν σύν αὐτῷ 303 (15 Μαρτίου)

Pin It

15 Μαρτίου

Ἀγαπίου Μάρτυρος καί τῶν σύν αὐτῷ 303

Ἠσ. κη΄14-22 • Γεν. ι΄ 32-ια΄ 9 Παροιμ. ιγ΄ 19-ιδ΄ 6

 

 


Εκτύπωση   Email