ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΟ ΘΕΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ

Pin It

20062022Η θεολογική ανθρωπολογία του Χριστιανισμού έχει άκρως δυναμικό χαρακτήρα. Η προοπτική της είναι απεριόριστη. Δεν εκτείνεται μόνο στο επίπεδο του κτιστού αλλά ανοίγεται και στο άκτιστο, όπου βρίσκεται και η ολοκλήρωσή της. Η μεγαλειώδης αυτή προοπτική προσφέρεται ως δυνατότητα σε κάθε άνθρωπο.

Γι' αυτό άλλωστε και η αξία του ανθρώπου είναι ανώτερη από την αξία ολόκληρου του κόσμου. Ο άνθρωπος προήλθε από το «μη ον» με το δημιουργικό πρόσταγμα του Θεού. Με το πρόσταγμα όμως αυτό ο Θεός επαναλαμβάνει τον ίδιο τον εαυτό του σε κτιστό επίπεδο. Και με τις εντολές του αποκαλύπτει το ήθος του, που καλείται να οικειωθεί και ο άνθρωπος. Όλα τα θεία γνωρίσματα αποτυπώνονται στο «κατ' εικόνα και καθ' ομοίωσιν» Θεού δημιούργημά του. Εδώ άλλωστε έγκειται και το ασύγκριτο μεγαλείο του ανθρώπου.

Συγγραφεύς: Γεώργιος Μαντζαρίδης, Εκδότης: Ι.Μ.Μ. Βατοπαιδίου, 2005, σελίδες 336.