«ΞΕΠΛΥΜΑ ΙΣΧΥΟΣ» ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ

Pin It

2022 03 22 1

Ἰωάννης Μηλιώνης.

Σήμερα θά ἀσχοληθοῦμε πάλι μέ τό Ὑπόμνημα, πού ὑπέβαλε, τό 2013, στήν Ἐπιτροπή Θεσμῶν καί Διαφάνειας ὁ δημοσιογράφος Ἀντώνης Μποσνακούδης, ὅπου μέ στοιχεῖα: πρακτικά δικαστικῶν ἀποφάσεων καί ἔγγραφα, κατασχεθέντα ἀπό τρεῖς ἑφόδους τοῦ Εἰσαγγελέως κ. Ἰωάννη Ἀγγελῆ ἀποδεικνύει τήν καταστροφική δράση μιᾶς ἐπικίνδυνης σέκτας, στό πολιτικό, κοινωνικό καί θρησκευτικό γίγνεσθαι τῆς Πατρῖδος μας[1].
Τίτλος τοῦ Ὑπομνήματος: «Ἡ πολιτική, δημοσιογραφική καί κοινωνική διάβρωση ἀπό τή συγκαλυμμένη δράση τῆς ἐξτρεμιστικῆς ὀργάνωσης Scientology-ΚΕΦΕ».
Ὁ κ. Μποσνακούδης παραθέτει ἀποσπάσματα ἀπό τήν ἀναφορά τοῦ εἰσαγγελέως, ἀλλά καί ἀπό τό βιβλίο του: «Μισθοφόροι τῆς νέας τάξης»[2].

Διαβάζουμε: «Ἡ ἐμπλοκή τῆς Σαηεντολογίας στό πολύκροτο σκάνδαλο τῆς παρακρατικῆς-τρομοκρατικῆς ὀργάνωσης Ergenekon στήν Τουρκία ἐπιβεβαιώνει τήν φυσική της τάση στίς ἐξωθεσμικές, παρακρατικές ἐνέργειες ἔξω ἀπό τό φῶς τῆς δημοσιότητας καί τοῦ δημοκρατικοῦ ἐλέγχου. Σύμφωνα μέ τήν ἐφημερίδα Ζαμάν, ὁ ἐπικεφαλῆς τῆς Σαηεντολογίας Ihsan Goktas εἶναι ἀνάμεσα στούς κατηγορουμένους τῆς Ergenekon. Συναντοῦσε ἐν ἐνεργείᾳ ἀξιωματικούς τῶν Τουρκικῶν Ἐνόπλων Δυνάμεων πού εἶχαν σχέση μέ τήν ὀργάνωση. Οἱ πληροφορίες προέρχονται ἀπό τηλεφωνικές ὑποκλοπές πού ἔκανε ἡ τουρκική ἀστυνομία ὅταν ἐρευνοῦσε τήν ὑπόθεση πρίν ἀπαγγελθοῦν οἱ κατηγορίες. Οἱ σχέσεις μέ τίς ἐξτρεμιστικές τουρκικές ὀργανώσεις εἶχαν ἀρχίσει πρίν ἀπό πολλά χρόνια, στή Γερμανία. Ἀπό τά μέσα τῆς δεκαετίας τοῦ ’90 ἡ Σαηεντολογία συνεργάστηκε μέ τήν ἰσλαμική ὀργάνωση Milli Goerues (Μιλλί Γκιορούζ) ἀλλά καί τήν ἐξτρεμιστική ὀργάνωση τῶν Γκρίζων Λύκων. Ἡ ἐφημερίδα Berliner Zeitung ἔγραψε γιά τό τουρκικό φλέρτ τῆς Σαηεντολογίας, τό ὁποῖο φαίνεται νά προχώρησε σέ ἀποδοχή της ἀπό τό «βαθύ κράτος» τοῦ τουρκικοῦ παρακράτους σέ σημεῖο νά γίνει δεκτή ὡς συστατικό στοιχεῖο τῆς συμμορίας Ergenekon. Ἀποκαλύφθηκε ἐπίσης ὅτι κατά τίς παλαιότερες Προεδρικές ἐκλογές στήν Οὐκρανία, ἕνας ὑποψήφιος, ὁ Arsenij Yacenyuk ἦταν κορυφαῖος Σαηεντολόγος. Στήν Οὐκρανία ἡ ὀργάνωση αἰσθάνθηκε ἀκόμη πιό ἄνετα ὥστε νά ὑπάρχει μέλος της ἀκόμη καί ὡς ὑποψήφιος Πρόεδρος. Εἶναι δεῖγμα τῶν ἐπιχειρησιακῶν δυνατοτήτων τῆς Σαηεντόλοτζυ, ὅταν δέν συναντᾶ ἀντίσταση».
Γενικότερα ἡ δράση τῆς σέκτας ἐκτείνεται καί σέ ποικιλία δραστηριοτήτων ὅπως: Πρόκληση πολιτῶν σέ διχόνοια, Διατάραξη σχέσεων μέ ἄλλα κράτη, Βία κατά πολιτικοῦ σώματος.
«Ἀπό τό 1992 ἡ Σαηεντολογία σχεδίασε, ὀργάνωσε καί προώθησε δέσμη συγκαλυμμένων, ἀνατρεπτικῶν ἐνεργειῶν γιά νά ἐξαφανίσει κάθε ἐμπόδιο στήν ἐφαρμογή τῶν πρακτικῶν, θεωριῶν, πιστεύω κ.λπ.[3]. Μετά ἀπό τίς εἰσαγγελικές ἑφόδους τό 1995 αὐτές οἱ ἐνέργειες ἐντατικοποιήθηκαν[4].
»Αὐτή ἡ δέσμη ἐνεργειῶν εἶχε συνέπειες πού ἐξακολουθοῦν σήμερα καί ἐμπίπτουν:
1. Στό Ἄρθρο 192 τοῦ Ποινικοῦ Κώδικα, διότι δημιούργησε διχασμό καί ἀμοιβαία διχόνοια μεταξύ Ἑλλήνων πολιτῶν καί μεταξύ πολιτῶν καί κυβέρνησης, καθώς προωθοῦσε σχέδια πού κατέστρωσε, σέ συνεργασία μέ τή διεθνῆ διοίκηση γιά διαχωρισμό ἐκκλησίας-κράτους, ταυτότητες, θορυβώδη διαμαρτυρία κατά τῆς Ἑλλάδας κ.λπ. Ἡ προώθηση αὐτῶν τῶν σχεδίων εἶχε σχεδιαστεῖ νά γίνει μέσω συγκρούσεων καί ἀνακατατάξεων στήν ἑλληνική κοινωνία καί ἐξακολουθεῖ νά ἐκτελεῖται ὑπό κάλυψη γιά νά μήν φαίνεται ἡ ὀργάνωση.
2. Στό Ἄρθρο 141 τοῦ Ποινικοῦ Κώδικα, διότι μεταξύ ἄλλων, προσπάθησε καί πέτυχε σέ κάποιο βαθμό νά διαταράξει τίς σχέσεις τῆς Ἑλλάδας μέ τίς Ἡνωμένες Πολιτεῖες καί τό Ἰσραήλ, ὥστε νά πετύχει τά προαναφερθέντα.
3. Στό Ἄρθρο 157 τοῦ Ποινικοῦ Κώδικα, διότι ἐπέβαλε στήν κυβέρνηση Σημίτη τήν μή ἀναγραφή τοῦ θρησκεύματος στίς ταυτότητες καί ἐξακολούθησε αὐτή τήν ἐπιβολή μέχρι σήμερα. Ἐπίσης, τά δίκτυα συνεργατῶν τῆς Σαηεντολογίας προσπαθοῦν σήμερα νά ἐπιβάλουν τό περιβόητο νομοσχέδιο γιά ἰθαγένεια σέ λαθρομετανάστες.
»Ἐπιπλέον, ἡ ἐπίτευξη τῆς μή ἀναγραφῆς τοῦ θρησκεύματος στίς ταυτότητες ἔγινε μέ τρόπο πού δέν ἔγινε σεβαστή ἡ συνταγματική ἀπαίτηση γιά ἀνεξαρτησία τῆς δημόσιας διοίκησης καί τῆς κυβερνητικῆς λειτουργίας. Ὅπως ἀναπτύσσω στό τμῆμα "Ξέπλυμα Ἰσχύος" τοῦ ἀρχικοῦ Ὑπομνήματος, ἡ ὀργάνωση ἐπέφερε πλῆγμα στήν ἀνεξαρτησία τῆς Ἀρχῆς Προστασίας Προσωπικῶν Δεδομένων (ΑΠΠΔ) καί τῆς Ἐθνικῆς Ἐπιτροπῆς γιά τά Δικαιώματα τοῦ Ἀνθρώπου (ΕΕΔΑ).
»Σύμφωνα μέ τό Σύνταγμα, ὅλα τά ὄργανα τοῦ κράτους, τόσο αὐτά πού ἐκλέγονται ἄμεσα ὅσο καί αὐτά πού διορίζονται ἔμμεσα, ἔχουν συνταγματική ὑποχρέωση νά σέβονται τίς ἀρχές τῆς λαϊκῆς κυριαρχίας. Ὅταν κάτι γίνεται συγκαλυμμένα, δέν σέβεται τή λαϊκή κυριαρχία. Ἡ ἀκριβῆς, ἔγκαιρη καί σωστή πληροφόρηση τῶν πολιτῶν γιά ὁτιδήποτε συμβαίνει στήν ἐπικράτεια τῆς χώρας ἀποτελεῖ προϋπόθεση γιά νά ἐξασκήσουν τήν κυριαρχία τους μέσω τῶν ἐκπροσώπων τους στό Κοινοβούλιο. Ὅλα αὐτά γίνονται δημόσια. Ἡ δράση τοῦ πολιτικοστρατηγικοῦ χώρου τῆς Σαηεντόλοτζυ διαμόρφωσε καί κατεύθυνε συγκαλυμμένα τό θέμα τῶν ταυτοτήτων καί τῆς σύγκρουσης μέ τήν Ἐκκλησία καί ὄχι ἀνοιχτά, δημόσια, σύμφωνα μέ τίς δημοκρατικές διαδικασίες.
»Τό δίκτυο ἀνθρώπων καί ὀργανώσεων πού ἐνέπλεξε, ξέπλυνε τήν ἰσχύ τοῦ ἐξωθεσμικοῦ πολιτικοστρατηγικοῦ της χώρου ὥστε οἱ μεθοδεύσεις νά παρουσιαστοῦν ὡς κυβερνητική πολιτική τῆς κυβέρνησης Σημίτη...
»Ὅπου τό Σύνταγμα προβλέπει τήν συγκρότηση καί λειτουργία Ἀνεξάρτητης Ἀρχῆς, τά μέλη της διορίζονται μέ ὁρισμένη θητεία καί διέπονται ἀπό προσωπική καί λειτουργική ἀνεξαρτησία. Στήν περίπτωση τῆς Ἀρχῆς Προστασίας Προσωπικῶν Δεδομένων, αὐτή ἡ ἀνεξαρτησία δέν ἰσχύει. Εἰδικότερα, γιά τόν κ. Μιχάλη Σταθόπουλο [πρίν γίνει ἀκόμη Ὑπουργός Δικαιοσύνης] καί τόν κ. Νίκο Φραγκάκη, δικηγόρο τῶν Μαρτύρων τοῦ Ἰεχωβά [πού διετέλεσε καί Ἀντιπρόεδρος τῆς "Ἑλληνικῆς Ἕνωσης γιά τά Δικαιώματα τοῦ Ἀνθρώπου καί τοῦ Πολίτη" καί μέλος τῆς Ἐθνικῆς Ἐπιτροπῆς γιά τά Δικαιώματα τοῦ Ἀνθρώπου]. Ἡ τοποθέτηση ἀνθρώπων πού ἔχουν συγκεκριμένες καί ἰσχυρές σχέσεις μέ τόν χῶρο τῆς Σαηεντόλοτζυ, ὑποχρεωτικά ὁδηγεῖ κάθε καλοπροαίρετο πολίτη νά συμπεράνει ὅτι τά προϊόντα τῆς δράσης τῶν φορέων στούς ὁποίους λειτούργησαν καί λειτουργοῦν, δέν πραγματοποιήθηκαν σέ συνθῆκες ἀνεξαρτησίας, ἀλλά λειτούργησαν ὡς ἀγωγοί διοχέτευσης ἐξουσίας τῶν ἐξωθεσμικῶν χώρων. Κατά συνέπεια, χρειάζεται νά ἐρευνηθοῦν τόσο ἡ λειτουργία ὅσο καί οἱ ἀποφάσεις καί οἱ -μέ ὁποιονδήποτε τρόπο καί μορφή- παρεμβάσεις καί ἐπηρεασμοί πού διοχετεύθηκαν ἀπό τούς ἐν λόγῳ φορεῖς: Ἀρχή Προστασίας Προσωπικῶν Δεδομένων, Ἑλληνική Ἕνωση γιά τά Δικαιώματα τοῦ Ἀνθρώπου καί τοῦ Πολίτη, Ἐθνική Ἐπιτροπή γιά τά Δικαιώματα τοῦ Ἀνθρώπου, Παρατηρητήριο τοῦ Ἐλσίνκι.
»Τά τρία ἀδικήματα πού προανέφερα τά ἀντιμετωπίζω ἀπό κοινοῦ σέ αὐτή τήν ἑνότητα, διότι οἱ ἐνέργειες τῆς ὀργάνωσης τά προκάλεσαν ταυτόχρονα καί συνδυαστικά. Εἶναι τόσο δύσκολο ὅσο καί μή πρακτικό νά ξεχωρίσω τίς ἐπιμέρους ἐνέργειες πού τά προκάλεσαν, διότι ἀφ’ ἑνός αὐτές οἱ ἐνέργειες εἶχαν ἀπο¬τέλεσμα τήν ταυτόχρονη δημιουργία αὐτῶν τῶν συνεπειῶν καί ἀφ’ ἑτέρου τά ἔγγραφα πού κατασχέθηκαν, στίς τρεῖς εἰσαγγελικές ἑφόδους, ἀναφέρονται μέχρι τό 1995. Ἀπό τότε μέχρι σήμερα δέν πραγματοποιήθηκε καμία ἀνάλογη εἰσαγγελική ἐνέργεια γιά νά φωτιστεῖ καί ἡ σημερινή περίοδος. Συνεπῶς, ἡ δημοσιογραφική ἔρευνα μπορεῖ νά ἔχει τή βεβαιότητα γιά τούς ἠθικούς αὐτουργούς καί γιά τά πρόσωπα πού ξεκίνησαν τά ἐν λόγῳ ἀδικήματα, ἀλλά ὄχι τήν βεβαιότητα γιά τό πλῆθος τῶν ἀτόμων πού τά συνεχίζουν σήμερα, ἄν καί ξεκάθαρα κινοῦνται στίς κατευθυντήριες γραμμές τοῦ στρατηγικοῦ χώρου τῆς Σαηεντολογίας, ὁ ὁποῖος εἶναι καί ὁ ὠφελημένος ἀπό αὐτές».
Καί συνεχίζουμε...
Τὰ περιεχόμενα τοῦ ἐν λόγῳ ἄρθρου ἐκφράζουν θέσεις νομικές, ἐκκλησιαστικὲς καὶ ἀντιαιρετικές καὶ δὲν ἔχουν τὴν πρόθεση νὰ προσβάλουν τὴν τιμὴ καὶ τὴν ὑπόληψη κανενός, τὶς ὁποῖες δηλώνουμε ὅτι σεβόμεθα δεόντως.

---------------------------------------------------------------
[1] http://unchain.gr/EpitropiThesmonDiafaneias-NeoYpomnima-Scientology.pdf
[2] https://www.public.gr/product/books/greek-books/literature/essays/misthoforoi-tis-neas-taksis/prod1100271pp/
[3] Γιά τά ὁποία ἡ Δικαιοσύνη ἔκλεισε τό σαηεντολογικό κέντρο ΚΕΦΕ, «Μισθοφόροι τῆς νέας τάξης» σσ. 402-419.
[4] Στό ἴδιο, σσ. 144-158 και 234-243.

Πηγή