ΕΝΑΣ ΑΚΟΜΗ ΑΞΙΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ

Pin It

2022 03 17

Ἰωάννης Μηλιώνης.

Στόν Ἀντώνη Μποσνακούδη ἔχουμε ἀναφερθεῖ καί στό πα-ρελθόν. Ἱκανό μέρος τοῦ ἄρθρου τῆς περασμένης ἑβδομάδος ἀποτελεῖ κείμενο δικό του, ἀπό Ὑπόμνημα, πού ὁ ἴδιος ὑπέβαλε στίς 7 Ἰανουαρίου 2013, πρός μέλη τοῦ Ἑλληνικοῦ Κοινοβουλίου καί συγκεκριμένα, πρός τά μέλη τῆς Ἐπιτροπῆς Θεσμῶν καί Διαφάνειας.
Θέμα τοῦ Ὑπομνήματος: Ἡ πολιτική, δημοσιογραφική καί κοινωνική διάβρωση ἀπό τή συγκαλυμμένη δράση τῆς ἐξτρεμιστικῆς ὀργάνωσης «Scientology-ΚΕΦΕ», ὅπου μέ στοιχεῖα, πρακτικά δικαστικῶν ἀποφάσεων καί ἀποδεικτικά ἔγγραφα τοῦ τότε ΚΕΦΕ, κατασχεμένα ἀπό τίς τρεῖς ἑφόδους τοῦ Εἰσαγγελέως κ. Ἰωάννη Ἀγγελῆ ἀπεδείκνυε τήν καταστροφική δράση τῆς ἐπικίνδυνης σέκτας, στό πολιτικό, κοινωνικό καί θρησκευτικό γίγνεσθαι τῆς Πατρίδος μας[1].

Ἀλλά, πρίν προχωρήσουμε, ἄς ρίξουμε μία ματιά στό ποιός εἶναι ὁ Ἀντώνης Μποσνακούδης, ὁ ὁποῖος μαζί μέ τήν ἐκλεκτή συνάδελφό του, Βικτωρία Νταγκουνάκη στήριξαν, ὄχι μόνον δημοσιογραφικά, τό τεράστιο ἔργο τοῦ π. Ἀντωνίου Ἀλεβιζοπούλου.
Ὁ Ἀντώνης Μποσνακούδης εἶναι δημοσιογράφος στό περιοδικό «Ἄμυνα καί Διπλωματία», στήν ἐφημερίδα «Ἡ Κύπρος σήμερα» καί συγγραφέας τῶν βιβλίων «Ἱστορία τῆς ΝASA» (1990) καί «Μισθοφόροι τῆς νέας τάξης» (2001), πού -εἰδικά τό δεύτερο- ἀποτελεῖ ἔργο μνημειῶδες, καθῶς ἀποκαλύπτει μέ ἀδιάσειστα στοιχεῖα τόν βίο καί πολιτεία τῆς Σαηεντολογίας.
Τό βιβλίο «Μισθοφόροι τῆς Νέας Τάξης», μέ τό ὁποῖο θά ἀσχοληθοῦμε ἐκτενῶς μέ πρώτη εὐκαιρία, ἀποκαλύπτει τή δράση τῆς ἐξτρεμιστικῆς παραθρησκείας Scientology -καί τοῦ ἑλληνικοῦ Παραρτήματός της ΚΕΦΕ- τόσο στήν Ἑλλάδα ὅσο καί στά Βαλκάνια καί στή Ρωσία. Ἐξηγεῖ πῶς -μαζί μέ παρεμφερεῖς ὁλοκληρωτικές ὀργανώσεις- ἐπηρεάζει σημαντικές πολιτικές καί ἄλλες ἐξελίξεις, ὅπως τήν κίνηση γιά ἀλλαγή τοῦ Συντάγματος, τό θέμα τῶν νέων ταυτοτήτων, τόν πόλεμο ἐναντίον τῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας, τή κατασυκοφάντηση τῆς Ἑλλάδος γιά δῆθεν παραβιάσεις ἀνθρωπίνων δικαιωμάτων καί τίς συκοφαντικές ἐκστρατεῖες ἐναντίον ἀντιπάλων.
Ἀποκαλύπτει τή μακροχρόνια διαπλοκή της μέ ἀμερικανικές Μυστικές Ὑπηρεσίες, ὅπως τίς παρεμβάσεις τῆς CIA ἐναντίον τῆς δικῆς μας ΕΥΠ καί τῆς Κρατικῆς Ἀσφάλειας πρός ὄφελος τέτοιων ἐξτρεμιστικῶν παραθρησκειῶν. Παράλληλα, ρίχνει φῶς στίς σκοτεινές δραστηριότητές της στήν Ἀλβανία, Γιουγκοσλαβία, ἀκόμη καί στό Κοσσυφοπέδιο, ἀπό τίς ἀρχές τοῦ ’90. Παρουσιάζει μέ λεπτομέρειες τίς τεχνικές πλύσης ἐγκεφάλου καί ἐλέγχου πού ἐφαρμόζει στά μέλη της καί πῶς αὐτά τίς ἐφαρμόζουν στό περιβάλλον τους ὡς «προγράμματα χειρισμοῦ».
Τό βιβλίο περιλαμβάνει ἀκόμη «Ὁδηγό Ἐπιβίωσης» γιά ἀναγνώριση τέτοιων ἐξτρεμιστικῶν λατρειῶν καί τρόπους βοηθείας προσώπων πού παγιδεύτηκαν σ’ αὐτές. Ἀποκαλύπτει τή διείσδυση τῆς Scientology στό «κίνημα ἀνθρωπίνων δικαιωμάτων» καί τή συνεργασία της μέ δημοσιογραφικούς χώρους, ὅπως μέ κύκλους τῆς ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑΣ (Ἰός κ.λπ.), ΕΘΝΟΥΣ (Ραφαηλίδης κ.λπ.) καί μέ πολιτικούς χώρους κυρίως ἐντός τοῦ ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΥ, τοῦ ΠΑΣΟΚ καί ἐν μέρει τῆς ΝΔ.
Ἀποδεικνύει τίς σχέσεις τοῦ Ὑπουργοῦ Δικαιοσύνης κ. Σταθόπουλου, τοῦ Ὑπουργοῦ Παιδείας κ. Εὐθυμίου, τοῦ Ὑπουργοῦ Ἐξωτερικῶν κ. Παπανδρέου, τοῦ βουλευτῆ κ. Λοβέρδου κ.λπ. μέ τή Scientology, τή δορυφορική της ὀργάνωση ΠΑΝΙΦΕ καί μέ τό «Παρατηρητήριο τοῦ Ἐλσίνκι», τό ὁποῖο ἔχει τήν ὑποστήριξη τοῦ γνωστοῦ «φιλέλληνα» κερδοσκόπου Τζόρζ Σόρος (George Soros).
Ὁ ἀναγνώστης θά μπορέσει νά κατανοήσει τούς βασικούς μηχανισμούς λειτουργίας τῆς Νέας Τάξης στήν περιοχή μας καί θά ἐνημερωθεῖ γιά τήν περιβόητη Ἐθνική Ὑπηρεσία Ἀσφαλείας τῶν ΗΠΑ (NSA).
Βλέποντας αὐτή τήν ὑπαρκτή πραγματικότητα στήν ὁποία ζοῦμε, ὁ ἀναγνώστης θά προβληματιστεῖ κατά πόσον ἡ δημοκρατία, πού νομίζουμε ὅτι ἔχουμε, εἶναι ἐξωτερικά ἐποπτευόμενη καί ὑπό συνθήκη[2].
Ἀλλά, ἄς ἐπανέλθουμε στό Ὑπόμνημα, πρός τά μέλη τῆς Ἐπιτροπῆς Θεσμῶν καί Διαφάνειας.
Λέγει τό κείμενο: «Ἀξιότιμοι κ. Βουλευτές,
Μέ τό Ὑπόμνημα καί τά συνοδευτικά ἔγγραφα ἐπιθυμῶ νά σᾶς ἐνημερώσω γιά ἕνα σύνολο γεγονότων καί ἐνεργειῶν ἀπό τήν ἀρχή τῆς δεκαετίας τοῦ ’90, πού ἔγιναν ἀπό τήν ἐξτρεμιστική ὀργάνωση τῆς Σαηεντολογίας (Scientology). Στοιχεῖα αὐτῶν καί τά ἀποτελέσματά τους, ἐξακολουθοῦν νά ἐπηρεάζουν σημερινές πολιτικές, κοινωνικές καί δημοσιογραφικές ἐξελίξεις καί διεργασίες. Παράλληλα, ἐξακολουθοῦν νά διατηροῦν ἐξωτερικό ἔλεγχο σέ ἀντιλήψεις, στάσεις καί ἀπόψεις -μέ μακροχρόνιο ἐπηρεασμό- πολιτικῶν, δημοσιογραφικῶν καί ἄλλων χώρων.
»Εἶμαι βέβαιος ὅτι ὡς μέλη τῆς Κοινοβουλευτικῆς Ἐπιτροπῆς Θεσμῶν καί Διαφάνειας μπορεῖτε νά φέρετε τό θέμα ἀρχικά πρός ἐξέταση καί στή συνέχεια πρός πλήρη διερεύνηση καί θεραπεία τῶν τομέων πού ἔχουν πληγεῖ».
Τί ζητᾶ ὁ δημοσιογράφος -ὡς κάθε ὑπεύθυνος πολίτης ὄφειλε- ἀπό τά ἁρμόδια μέλη τοῦ Κοινοβουλίου; Μά νά ἀσχοληθοῦν μέ τό κραυγαλέο αὐτό πρόβλημα! Πρωτίστως, νά ἐνημερωθοῦν γιά ἕνα θέμα, πού λίγοι γνωρίζουν εἰς βάθος, πού ὅμως ἀποτελεῖ μέγιστο θέμα Ἀσφάλειας Ἐθνικῆς καί Κοινωνικῆς.
Καί συνεχίζει τό κείμενο: «Τό ὑλικό πού σᾶς ὑποβάλλω -σέ ἔντυπη καί ἠλεκτρονική μορφή- τό εἶχα ὑποβάλλει καί τόν Ἰανουάριο τοῦ 2008 στούς βουλευτές, πού ἀποτελοῦσαν τήν τότε Ἐπιτροπή Θεσμῶν καί Διαφάνειας. Ὁ Πρόεδρός της, κ. Ἀπόστολος Σταύρου, μοῦ ἀπάντησε -στά μέσα Ἀπριλίου τοῦ 2008 σέ ἐκδήλωση στήν Πρεσβεία τῆς Γαλλίας γιά τά νέα Γραφεῖα τῶν Γαλλικῶν Ναυπηγείων DCNS- ὅτι ὁ ἴδιος δέν θά ἔφερνε τό θέμα πρός συζήτηση στήν Ἐπιτροπή γιά δικούς του λόγους: “Δέν μπορῶ νά ἐκθέσω τόσους”, κ.λπ. Δέν ὑπῆρξαν ἐπίσης μέλη γιά νά τό φέρουν πρός συζήτηση, πλήρη διερεύνηση καί θεραπεία, ὅπως προανέφερα, λόγω τῶν ἐπιπτώσεων πού θά εἶχε σέ αὐτούς καί σέ μερίδα τῶν κομμάτων τους, ὅπως πιστεύω.
»Ἐλπίζω ἡ Ἐπιτροπή, μέ τή σημερινή σύνθεσή της, νά πράξει τό καθῆκον της, διότι τό θέμα ἔχει καθοριστική σχέση μέ τήν ἀνάγκη πάταξης τῶν ἀνώτερων μορφῶν διαφθορᾶς πού ἐπιβλήθηκαν στήν Ἑλλάδα καί ἀσκοῦν καθοριστικό ἐπηρεασμό ἀκόμη καί σήμερα. Θά ἦταν ἐντελῶς ἀπαράδεκτο ἄν ἡ Ἐπιτροπή Θεσμῶν καί Διαφάνειας τοῦ Κοινοβουλίου ἐξακολουθοῦσε νά καλύπτει τήν ἀδιαφάνεια καί διαφθορά πού διαβρώνουν τούς θεσμούς.
»Μεταξύ ἄλλων, ἡ ἀποτυχία τοῦ τότε Προέδρου τῆς Ἐπιτροπῆς νά θεραπεύσει τήν κατάσταση -ἴσως ὅμως καί ἄλλων μελῶν τῆς Ἐπιτροπῆς-, θεωρῶ ὅτι ἔπαιξε καθοριστικό ρόλο στήν παραγραφή τῆς ὑπόθεσης κατασκοπείας, ἡ ὁποία εἶναι μία ἀπό τίς πτυχές τῆς δράσης τῆς ἐν λόγῳ ὀργάνωσης (Scientology) καί ἀφοροῦσε τήν διαρροή καί κατοχή ἀπόρρητου ἐγγράφου τῆς Πολεμικῆς Ἀεροπορίας. Ἀναφέρομαι σέ αὐτό τό γεγονός στό νέο πρόσθετο ὑλικό πού σᾶς παραθέτω. Ὑπενθυμίζω ἐπίσης καί τό κατασχεθέν -ἀπό εἰσαγγελέα- σαηεντολογικό ἔγγραφο, πού ἀποκαλύπτει ἐπέμβαση τῆς CIA κατά τῆς ΕΥΠ πρός ὄφελος ὀργανώσεων ὅπως ἡ Σαηεντόλοτζυ.
Ὅπως γίνεται ἀμέσως κατανοητό μέ τήν ἁπλή ἀνάγνωση τῶν ἀποδεικτικῶν ἐγγράφων, τά δίκτυα τῆς Σαηεντολογίας ἁπλώθηκαν ἀκόμη καί σέ πολιτικά κόμματα καί σέ δημοσιογραφικούς χώρους. Σήμερα ἔχει διαμορφωθεῖ μία ἰδιαίτερη κατάσταση μέ τήν ἔννοια ὅτι ὁ βασικός πολιτικός πυρήνας, ὁ ὁποῖος ὑποστήριζε πολιτικά, κοινωνικά καί δημοσιογραφικά τήν Σαηεντολογία -δηλαδή ὁ "Συνασπισμός" μέ τήν παλαιά σύνθεση- σήμερα ἔχει διαφορετική μορφή, σύνθεση στελεχῶν καί ἡγεσίας καί ἡ παλαιά σύνθεσή του φαίνεται νά βρίσκεται σέ ἄλλο "στρατόπεδο" ἀπό τήν σημερινή. Γενικά αὐτό πού χαρακτηριζόταν "ἐκσυγχρονιστικός χῶρος" -μέ πυρήνα στόν παλαιό "Συνασπισμό"- καί ἁπλωνόταν σέ ὅλα τά κόμματα, λειτούργησε ὡς πολιτική, κοινωνική καί δημοσιογραφική θερμοκοιτίδα γιά τή Σαηεντολογία καί τόν ξένο στρατηγικό χῶρο της. Σήμερα ἡ ἀπαίτηση τῆς κοινωνίας γιά κάθαρση καί ἀπολύμανση σέ κάθε τομέα μπορεῖ νά ἱκανοποιηθεῖ σέ αὐτή τήν περίπτωση. Ἄν ἡ Ἐπιτροπή Θεσμῶν καί Διαφάνειας κάνει τό καθῆκον της».
Σχετικά ὅμως μέ τήν ἐπιτέλεση τοῦ καθήκοντος τῆς Ἐπιτροπῆς, θά ἀσχοληθοῦμε τήν ἑπόμενη ἑβδομάδα...
Τὰ περιεχόμενα τοῦ ἐν λόγῳ ἄρθρου ἐκφράζουν θέσεις ἐκκλησιαστικὲς καὶ ἀντιαιρετικές καὶ δὲν ἔχουν τὴν πρόθεση νὰ προσβάλουν τὴν τιμὴ καὶ τὴν ὑπόληψη κανενός, τὶς ὁποῖες δηλώνουμε ὅτι σεβόμεθα δεόντως.
---------------------------------------------------------------
[1] http://unchain.gr/EpitropiThesmonDiafaneias-NeoYpomnima-Scientology.pdf
[2] https://archive.is/BLAZL

Πηγή