ΑΠΑΓΕ ΑΠ' ΕΜΟΥ ΤΗΣ ΣΥΝΩΜΟΣΙΟΛΟΓΙΑΣ

Pin It

2022 03 16 1

Ἰωάννης Μηλιώνης.

Τήν περασμένη ἑβδομάδα εἴχαμε μεταφέρει σχετικό δημοσίευμα τοῦ «Ἰοῦ» τῆς Ἐλευθεροτυπίας[1], πού ἀντιμετώπιζε εἰρωνικά καί ὑποτιμητικά τήν ἐκλεκτή δημοσιογράφο Βικτωρία Νταγκουνάκη, συντάκτρια τῆς Ἀπογευματινῆς καί συμπαραστάτιδα τοῦ μακαριστοῦ π. Ἀντωνίου Ἀλεβιζοπούλου, τήν ἐποχή πού σύσσωμος ὁ «ἐκσυγχρονιστικός χῶρος» διά τοῦ Τύπου του ἔβαλλε μανιωδῶς κατά τῆς ἀπολογητικῆς τῆς Ἐκκλησίας μας μέ διττό στόχο: τόν «χωρισμό Κράτους καί Ἐκκλησίας» ἀφ' ἑνός καί τήν ἐξουθένωση τοῦ Γραμματέως τῆς Συνοδικῆς Ἐπιτροπῆς ἐπί τῶν Αἱρέσεων ἀφ' ἑταίρου.
Ἡ ἀναφορά γίνεται στά πλαίσια τῆς πολεμικῆς πού ἀσκοῦσε ὁ Τάκης Ἀλεξίου, συνεργάτης τῆς Σαηεντολογίας (τότε «Κέντρο Ἐφηρμοσμένης Φιλοσοφίας Ἑλλάδος», ΚΕΦΕ, 1983-1996), ἐναντίον τῆς ποιμαντικῆς τῆς Ἐκκλησίας μας -κατά τήν περίοδο 1995-2005- καί εἰδικά κατά τοῦ π. Ἀντωνίου Ἀλεβιζοπούλου.
Τήν ἐκλεκτή δημοσιογράφο -ὅπως καί τόν π. Ἀντώνιο- προσπάθησαν νά ἐξουδετερώσουν ὁ Τάκης Ἀλεξίου κι οἱ λοιποί «σύμμαχοι» τῆς Σαηεντολογίας, μέσω τῶν συνεργατῶν τους, διά τῶν ἐφημερίδων: «Ἔθνος», «Τά Νέα» καί τοῦ «Ἰοῦ» τῆς «Ἐλευθεροτυπίας».

Τήν περασμένη ἑβδομάδα δέν εἴχαμε προλάβει νά ἀναφερθοῦμε στήν «πληροφορία» πού ὑψηλόβαθμο στέλεχος τῆς Κρατικῆς Ἀσφάλειας ἔδωσε στήν ἀτυχῆ δημοσιογράφο, γιά τήν δημοσίευση τῆς ὁποίας, αὐτή ἐδέχθη σειρά μηνύσεων ἀπό τόν Τάκη Ἀλεξίου καί πρός ὑπεράσπιση τῆς ὁποίας χρειάστηκε ἐπανειλημμένα νά ταξιδέψουμε στήν Κομοτηνή, μαζί μέ τό Νομικό Τμῆμα τῆς Ἀπογευματινῆς, ὡς μάρτυρες ὁ π. Ἀρσένιος Βλιαγκόφτης κι ὁ ὑποφαινόμενος...
Συνεχίζουμε σήμερα μέ τό ὑπόλοιπο δημοσίευμα τοῦ «Ἰοῦ»: «Στίς 5 καί 12 Νοεμβρίου 1995, ἦταν ἡ σειρά τῆς ἐξειδικευμένης ἐπί θεμάτων Ἐξαποδώ, Βικτωρίας Νταγκουνάκη νά ξαναχτυπήσει τούς "ἀνθέλληνες" τοῦ Ἀλεξίου καί τῆς ΠΑΝΙΦΕ, ἀπό τίς σελίδες τῆς "Ἀπογευματινῆς τῆς Κυριακῆς". Κατ' αὐτήν, ὁ Ἀλεξίου "προσεγγίζει ὑψηλά πρόσωπα τῆς πολιτείας καί ἀποσπάει τή συμπάθειά τους ὥστε νά ὑλοποιεῖ διάφορους παραθρησκευτικούς στόχους. Εἶναι θαυμαστής τοῦ Ἀλλάχ καί τοῦ Μωάμεθ, δέν κρύβει τίς σχέσεις του μέ τούς Τούρκους, γενικά, καί τούς μουσουλμάνους τῆς Θράκης, κατέχει τόν τίτλο τοῦ δερβίση καί ἀρέσκεται νά ἔχει μαθητές-ὀπαδούς. Ζεῖ σέ μία βίλα ἀξίας πολλῶν ἑκατομμυρίων στόν Ὠρωπό, τῆς ὁποίας τά δωμάτια εἶναι γύρω, γύρω ἀπό ἕναν ὀκτάγωνο χῶρο. Κάποιες κυρίες φιλοξενοῦνται ἐκεῖ, ἀνάμεσα στίς ὁποῖες καί ἡ κ. Εὕα Ἀνδρουτσοπούλου, διαζευγμένη τώρα ἀπ' τόν κ. Ἀγγέλογλου καί μητέρα ἑνός παιδιοῦ τοῦ Ἀλεξίου. Τό παιδί ὀνομάζεται Ἐκταβός, πού σύμφωνα μέ τόν Ἕλληνα δερβίση, εἶναι τό ὄνομα τοῦ πατέρα τοῦ Μεγάλου Ἀλεξάνδρου! Κι αὐτό διότι ὁ Ἀλεξίου ὑποστηρίζει πώς ὁ Ἐκταβός ἦταν ἀδελφός τοῦ Φαραώ τῆς Αἰγύπτου. Ὑπηρετοῦσε ὡστόσο στήν αὐλή τοῦ βασιλιᾶ Φιλίππου, ὅπου καί συνῆψε σχέσεις μέ τήν Ὀλυμπιάδα! Ἀπό τόν ἔρωτα αὐτόν, προέκυψε ὁ ἐξώγαμος Ἀλέξανδρος, ὅπως ὑποστηρίζει". Τό εὐφάνταστο ρε-πορτάζ τῆς κ. Νταγκουνάκη ὁλοκληρώνεται μέ μία ἑλληνοπρεπῆ προτροπή: "Ἄν δέν τοῦ ἀρέσουμε, ἄς ζήσει στό Ἰκόνιο τῆς Τουρκίας, πού ἔτσι κι ἀλλιῶς, ἐπισκέπτεται συχνότατα".
Στήν ἴδια "συγκλονιστική ἀποκάλυψή" της ἡ δημοσιογράφος ἐπιτίθεται καί κατά τῶν δημοσίων παραγόντων πού συνομιλοῦν ἤ συμμετέχουν στίς δημόσιες ἐκδηλώσεις τῆς ΠΑΝΙΦΕ».
Εἶναι ἰδιαίτερα σημαντικό νά μελετήσουμε κατά πόσον οἱ «δημοσιογράφοι» τοῦ «Ἰοῦ» προσκομίζουν στοιχεῖα ἤ ἁπλῶς λιβελογραφοῦν ἀναφερόμενοι σέ «εὐφάνταστο ρεπορτάζ τῆς κ. Νταγκουνάκη».
Τό σενάριο περί Ἐκταβοῦ, τοῦ «πατέρα» τοῦ Μεγάλου Ἀλεξάνδρου καί ἀδελφοῦ τοῦ Φαραώ τῆς Αἰγύπτου, πού ὑπηρετοῦσε στήν αὐλή τοῦ βασιλιᾶ Φιλίππου καί συνῆψε σχέσεις μέ τήν βασίλισσα Ὀλυμπιάδα, προέρχεται ἀπό διδαχές τῆς ΠΑΝΙΦΕ κι ὄχι ἀπό ἱστορικά στοιχεῖα· πρόκειται γιά μυθιστόρημα τοῦ 3ου μ.Χ. αἰώνα μέ τίτλο «Βίος Ἀλεξάνδρου τοῦ Μακεδόνος καί Πράξεις Αὐτοῦ», πού κακῶς ἀπεδίδετο στόν ἱστορικό Καλλισθένη.
Ὁ Καλλισθένης ὑπῆρξε συγγενής καί μαθητής τοῦ Ἀριστοτέλη. Τό 336 π.Χ. συμμετεῖχε στήν ἐκστρατεία τοῦ Μεγάλου Ἀλεξάνδρου κατά τῆς Περσικῆς Αὐτοκρατορίας, ὡς ἐπίσημος ἱστοριογράφος γιά τή συγγραφή τοῦ ἡμερολογίου ἐκστρατείας.
Τό μυθιστόρημα περί τόν Ἀλέξανδρο, ἔργο τό ὁποῖο συντήρησε καί διέδωσε τόν μύθο τοῦ Ἀλεξάνδρου κατά τόν Μεσαίωνα, δέν εἶναι ἔργο δικό του, ἀλλά ἄλλου, ἀγνώστου συγγραφέα κατά πολύ μεταγενέστερου (τοῦ 3ου μ.Χ. αἰ.), ὁ ὁποῖος εἶναι γνωστός ὡς Ψευδοκαλλισθένης[2].
Καί εἶναι ἀπορίας ἄξιο: καλά, ὁ «Ἰός» δέν ἔψαξε νά διασταυρώσει τά ὅσα τερατώδη ἀναφέρονται περί τοῦ «νόθου» Μεγάλου Ἀλεξάνδρου, ἀλλά κι ὁ «ἱστορικός» καί «φιλόσοφος», Πρόεδρος τῆς «Πανελλήνιας Ἱστορικῆς καί Φιλοσοφικῆς Ἐταιρίας» (ΠΑΝΙΦΕ) δέν ἔκανε τόν κόπο νά ἐλέγξει τίς πηγές του ἤ μήπως ἡ ἀποδόμηση τοῦ προσώπου τοῦ Μεγάλου Ἀλεξάνδρου ἐντάσσεται στήν ὅλη προσπάθεια τῆς Νέας Τάξης πραγμάτων καί τῆς Παγκοσμιοποίησης;
Ἡ κ. Νταγκουνάκη παγιδεύτηκε ἀπό τήν «πληροφορία» ὅτι τό τέκνο τῆς κ. Ἀνδρουτσοπούλου ἔφερε τήν πατρότητα τοῦ Τάκη Ἀλεξίου, ἐνῶ ἀργότερα «τό ὑψηλόβαθμο στέλεχος τῆς Κρατικῆς Ἀσφάλειας» ὁμολόγησε ἀφελῶς στήν ἐκλεκτή δημοσιογράφο, ὅτι ἐνήργησε «ὑπό πίεση ἐκ τῶν ἄνω»...
Κι ἐδῶ -ἄπαγε ἀπ' ἐμοῦ τῆς συνωμοσιολογίας- ἰσχύει αὐτό γιά τό ὁποῖο ὁ «Ἰός» εἰρωνευόταν τήν συμπαθῆ δημοσιογράφο -τό διαβάσαμε τήν περασμένη ἑβδομάδα- «... καί πολλά ἀκόμη τραγικά θά συμβοῦν, τά ὁποῖα εἶναι ἤδη καταγεγραμμένα στά συρτάρια τῶν ξένων μυστικῶν ὑπηρεσιῶν»!
Ἤδη ἀπό τήν ἐποχή ἐκείνη καί μέχρι σήμερα -εἶναι εἰδικά ὁρατό καί ἁπτό στίς μέρες μας- ὁ παλαιός «Συνασπισμός» καί στή συνέχεια ὁ ΣΥΡΙΖΑ ἔγιναν φορεῖς μόλυνσης τῆς ἑλληνικῆς κοινωνίας -καί ὅλων τῶν παλαιῶν κομμάτων καί πολιτικῶν χώρων- ἀπό τόν -ἐρήμην τοῦ ἀμερικανικοῦ λαοῦ- ἐξτρεμιστικό στρατηγικό χῶρο τῶν ΗΠΑ, πού ἐξυπηρετεῖται ἀπό ὀργανώσεις ὅπως ἡ Σαηεντολογία. Ἀπό τό 1993 ἡ Σαηεντολογία εἶχε ἐπιλέξει γιά συνεργασία τούς τότε Εὐρωβουλευτές Ἀλαβάνο, Παπαγιαννάκη καί Ἐφραιµίδη διότι εἶχαν ἀξιολογηθεῖ ὡς «ἀντιορθόδοξοι»[3].
Σέ κατασχεθέν, ἀπό τόν τότε Ἀντιεισαγγελέα κ. Ἰωάννη Ἀγγελή, σαηεντολογικό ἔγγραφο ἀναφέρονται τό 1995 ὡς σύμμαχοι πλῆθος «ἀριστεροί» μεταξύ τῶν ὁποίων καί ὁ μετέπειτα βουλευτής κ. Κουναλάκης. Ἀπό τότε μέχρι πρόσφατα, ὁ «Συνασπισμός» -ὡς πυρήνας τοῦ «ἐκσυγχρονιστικοῦ» ἀποστήματος μέσα σέ ΠΑΣΟΚ, ΝΔ, κ.λπ.- λειτούργησε ὡς σερβιτόρος τῶν σχεδίων καί ἀναλυτικῶν ἐντολῶν πού δόθηκαν στή Σαηεντολογία ἀπό τή διεθνῆ Διοίκησή της στίς ΗΠΑ, µέσω τοῦ Εὐρωπαϊκοῦ «Γραφείου Εἰδικῶν Ὑποθέσεων» (OSA EU)[4] στή Δανία. Οἱ ἀκραῖες ἀντιδημοκρατικές ὁμάδες ἐντός τῆς παλαιᾶς δομῆς τοῦ Συνασπισμοῦ κατέστησαν τόν ἴδιο καί τόν ΣΥΡΙΖΑ πολιτικά ἐργαλεῖα πρόσληψης καί ψυχρῆς ἐπιβολῆς αὐτῶν τῶν σχεδίων καί ἐντολῶν. Αὐτά τά σχέδια (ἀντιορθόδοξα, ἀντιπνευματικά, ἀντιπατριωτικά καί οὐσιαστικά ἀντικοινωνικά) ἀποτέλεσαν τήν ἀρχική καί θεμελιώδη ταυτότητα τοῦ Συνασπισμοῦ, ὁριοθέτησαν τήν πολιτική του ὕπαρξη καί λειτουργία, ξεπλύνοντας τήν ἰσχύ (ξέπλυμα ἰσχύος) τῶν ἀκραίων ἀμερικανικῶν κέντρων ἰσχύος. Ἡ Ἀριστερά ἔχει ὑποστεῖ µία καθοριστικῆς σημασίας διείσδυση ἀπό τίς ΗΠΑ, γιά τήν φυσιογνωμία καί λειτουργία της. Ὅσο ἐνοχλητικό καί νά εἶναι αὐτό γιά πρόσωπα πού θεωροῦν τούς ἑαυτούς των «ἀριστερούς», εἶναι πιά δεδομένο. Ὑπῆρξε ἐντυπωσιακή ταύτιση μεταξύ ἐνεργῶν κέντρων ἰσχύος στίς ΗΠΑ µέ τήν πολιτική συμπεριφορά καί ἐνέργειες τοῦ Συνασπισμοῦ καί τοῦ εὐρύτερου «ἐκσυγχρονιστικοῦ» χώρου, τουλάχιστον μέχρι πρόσφατα.
Γιά δυό δεκαετίες περίπου -µέσω τῶν σταδιακά ἐλεγχομένων ΜΜΕ- οἱ ἀκραῖες ἀντιδημοκρατικές ὁμάδες ἐντός τῆς παλαιᾶς δομῆς τοῦ Συνασπισμοῦ ἐπέβαλαν στή ἑλληνική κοινωνία τήν ἀνοχή σέ προκλητικές πολιτικές καί ἐνέργειες κατά τῶν ἐθνικῶν θεμάτων, τῆς Ἐκκλησίας, τῆς οἰκογένειας, τῆς ἱστορικῆς ἀλήθειας καί τῆς ἀξιοπρέπειας!
Καί ἕπεται συνέχεια...
Τὰ περιεχόμενα τοῦ ἐν λόγῳ ἄρθρου ἐκφράζουν θέσεις ἐκκλησιαστικὲς καὶ ἀντιαιρετικές καὶ δὲν ἔχουν τὴν πρόθεση νὰ προσβάλουν τὴν τιμὴ καὶ τὴν ὑπόληψη κανενός, τὶς ὁποῖες δηλώνουμε ὅτι σεβόμεθα δεόντως.
---------------------------------------------------------------
[1] http://www.iospress.gr/mikro1998/mikro19980314.htm
[2] http://vivliomania.blogspot.com/2008/07/blog-post.html
[3] http://unchain.gr/EpitropiThesmonDiafaneias-NeoYpomnima-Scientology.pdf
[4] Οἱ Μυστικές Ὑπηρεσίες τῆς Σαηεντολογίας.

 

Πηγή