ΥΨΗΛΟΒΑΘΜΟ ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΤΗΣ ΚΡΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Pin It

2022 03 15

Ἰωάννης Μηλιώνης.

Τήν περασμένη ἑβδομάδα ἐνημερωθήκαμε, μεταξύ ἄλλων καί περί τῆς ἐπιστολῆς, πού συνέταξε ὁ Τάκης Ἀλεξίου, συνεργάτης τῆς Σαηεντολογίας (τότε «Κέντρο Ἐφηρμοσμένης Φιλοσοφίας Ἑλλάδος», ΚΕΦΕ, 1983-1996), ἐναντίον τῆς ποιμαντικῆς τῆς Ἐκκλησίας μας -κατά τήν περίοδο 1995-2005- καί εἰδικά κατά τοῦ τότε Γραμματέως τῆς Συνοδικῆς Ἐπιτροπῆς ἐπί τῶν Αἱρέσεων, π. Ἀντωνίου Ἀλεβιζοπούλου.
Ὁ Ἀλεξίου ὑπό τόν τίτλο «Πανελλήνια Ἱστορική καί Φιλοσοφική Ἑταιρεία» ἀπέστειλε, μεταξύ ἄλλων καί ἐπιστολή, μέ ἡμερομηνία 13.2.1995, πρός τούς: Ὑπουργούς Παιδείας καί Δημοσίας Τάξεως, κ.κ. Γιῶργο Παπανδρέου καί Στέλιο Παπαθεμελή· μέ κοινοποίηση πρός τούς: Γεν. Γραμματέα τοῦ ΠΑ.ΣΟ.Κ. κ. Ἄκη Τσοχατζόπουλο, Πρόεδρο τῆς Ν.Δ. κ. Μιλτιάδη Ἔβερτ, Γεν. Γραμματέα τοῦ Κ.Κ.Ε. κ. Ἀλέκα Παπαρήγα, Πρόεδρο τῆς Πολιτικῆς Ἄνοιξης κ. Ἀντώνη Σαμαρά, Πρόεδρο τοῦ Συνασπισμοῦ κ. Νίκο Κωνσταντόπουλο, Ἀρχιεπίσκοπο Ἀθηνῶν κ. Σεραφείμ.

Κι ἀκόμη πρός: Δήμαρχο Ἁγίας Παρασκευῆς κ. Σταῦρο Κώτση καί Δ.Σ., Δήμαρχο Ἀθηναίων κ. Δημήτρη Ἀβραμόπουλο καί Δ.Σ., Διευθυντή Ἕνωσης Δήμων καί Κοινοτήτων Ἀττικῆς κ. Γεώργιο Σφουντούρη, Δήμαρχο Πειραιᾶ κ. Στέλιο Λογοθέτη καί Δ.Σ.
Θέμα τῆς ἐπιστολῆς: ΣΤΑΜΑΤΕΙΣΤΕ ΤΟ ΡΑΤΣΙΣΜΟ ΤΩΡΑ.
Παραθέτουμε τό κείμενο: «Μετά κι' ἀπό τίς ἀνατριχιαστικές ἀποκαλύψεις[1] σχετικά μέ τόν πατέρα Ἀντ. Ἀλεβιζόπουλο καί τίς ἐπικίνδυνες γιά τόν τόπο μας δραστηριότητές του στήν Ὑπηρεσία Αἱρέσεων, στήν Ὑπηρεσία Ἐνημέρωσης, Διαλόγου καί Πολιτισμοῦ καί στήν "Π.Ε.Γ. γιά τήν προστασία τοῦ Ὀρθοδόξου Πολιτισμοῦ, τῆς Οἰκογενείας καί τοῦ Ἀτόμου", ἀξιώνουμε ἀπό τήν Ἑλληνική Πολιτεία καί εἰδικότερα ἀπό τό Ὑπουργεῖο Παιδείας καί τό Ὑπουργεῖο Δημοσίας Τάξεως, καθώς καί ἀπό κάθε ἄλλη Κρατική Ὑπηρεσία, τήν ἄμεση διακοπή κάθε συνεργασίας καί ἐπιχορήγησης...
»Οἱ διωκτικές, ρατσιστικές, τρομοκρατικές ἀπό παλιά μέχρι σήμερα ἄρα ἀντιδημοκρατικές καί ἀντισυνταγματικές δραστηριότητες τοῦ ἐν λόγῳ πατέρα καί τῶν συνεργατῶν του, ἀποτελοῦν χωρίς τήν παραμικρή ὑπερβολή μέγα κίνδυνο γιά τό δημοκρατικό μας πολίτευμα. Γιά τόν λόγο αὐτό εἴμαστε ἀποφασισμένοι ἐάν τό κακό δέν σταματήσει ἐδῶ καί τώρα νά προσφύγουμε στήν Εὐρωπαϊκή Ἐπιτροπή γιά τά Ἀνθρώπινα δικαιώματα στό Στρασβοῦργο καί ἐάν χρειαστεῖ καί στό Εὐρωπαϊκό Δικαστήριο.
»Γνωρίζετε πώς ἡ φετινή χρονιά εἶναι στά πλαίσια τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἕνωσης ἀφιερωμένη στόν ἀγώνα ἐνάντια στόν ρατσισμό, στήν ξενοφοβία, τόν ἀντισημιτισμό καί τήν μή ἀνοχή. Στήν Πανευρωπαϊκή αὐτή ἐκστρατεία συμμετέχει καί ἡ Ἑλλάδα. Εἶναι λοιπόν καιρός ἡ καταδυνάστευση τοῦ Κράτους καί τοῦ Πολίτη ἀπό τό κομμάτι αὐτό τῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος νά πάρει ἀμέσως τέλος καί στά πλαίσια τῆς ἀναθεώρησης τοῦ Συντάγματος νά ὑπάρξει πλήρης διαχωρισμός Κράτους καί Ἐκκλησίας.
»Περιμένοντας τήν ἀπάντησή σας διατελοῦμε μέ τιμή».
Ὑπογράφουν: Ὁ Τάκης Ἀλεξίου, ὡς Δρ., Καθηγητής τοῦ Πανεπιστημίου Offenbach/Γερμανίας, Πρόεδρος τῆς ΠΑΝ.Ι.Φ.Ε. καί ἡ Εὐαγγελία Μαράντη, ὡς Γραμματεύς.
Χαρακτηρίζοντας τήν ἄνω ἐπιστολή, ὁ π. Ἀντώνιος Ἀλεβιζόπουλος σχολιάζει σχετικά στό βιβλίο του «Νεοφανεῖς Αἱρέσεις, Καταστροφικές Λατρεῖες, στό φῶς τῆς Ὀρθοδοξίας» (σσ. 50-65).
«Θεωροῦμε ὅτι τό φασιστικό ὕφος καί ἦθος τοῦ "συγχρόνου φιλοσόφου" [τοῦ Τάκη Ἀλεξίου] γίνεται φανερό στό κείμενο αὐτό καί δέν χρειάζονται δικά μας σχόλια (ἀναλυτικότερα βλ. βιβλίο μας "Ναζισμός μέ ἄλλο πρόσωπο - Ὁλοκληρωτικές Μεθοδεύσεις ἀπό Νεοφανεῖς Αἱρέσεις καί Παραθρησκευτικές Ὁμάδες").
»Ὁ σουφισμός, λέγει ὁ Ἀλεξίου, ἔχει νά προσφέρει "σ' ὁλόκληρο τόν κόσμο· ὅραμά του ἡ Οἰκουμενική Ἑνότητα, ἡ Ἑνωμένη Ἀνθρωπότητα. Στήν Ἑλλάδα εἶναι ἡ μοναδική γέφυρα μεταξύ χριστιανῶν καί μουσουλμάνων" (βιβλίο 5, σ. 17). Ὁ σουφισμός τῆς κίνησης αὐτῆς δέν γνωρίζει διακρίσεις θρησκειῶν: "ἐσύ πού εἶσαι τώρα χριστιανός, θά πρέπει νά γίνεις μουσουλμάνος. Ἐάν ἤσουν μουσουλμάνος, θά σοῦ ζητοῦσα νά γίνεις χριστιανός" (βιβλίο 2, σ. 70). Βέβαια ὁ Ἀλεξίου ἔχει Ἕλληνες μαθητές πού εἶναι ὀρθόδοξοι, ὄχι μουσουλμάνοι. Ἑπομένως οἱ ὀρθόδοξοι αὐτοί δέν μποροῦν νά ἐγκολπωθοῦν τή νέα οἰκουμενική ἀντίληψη, χωρίς νά γίνουν μουσουλμάνοι!»...
Θά διακόψουμε προσωρινά τήν ἀνάγνωση ἀπό τό βιβλίο τοῦ π. Ἀντωνίου Ἀλεβιζοπούλου, «Νεοφανεῖς Αἱρέσεις, Καταστροφικές Λατρεῖες, στό φῶς τῆς Ὀρθοδοξίας», γιά νά ἀναφερθοῦμε σέ μεθοδεύσεις σχετικές μέ τήν ἀνήθικη πολεμική, πού ἐφήρμοσε ἡ Σαηεντολογία καί οἱ σύμμαχοί της στήν καί διά τοῦ Τύπου «ἐκστρατεία» τους κατά τοῦ π. Ἀντωνίου.
Ἡ περίπτωση ἀφορᾶ τήν ὑποστηρικτική πρός τόν π. Ἀντώνιο ἀρθρογραφία, τῆς Βικτωρίας Νταγκουνάκη, συντάκτιδος τῆς Ἀπογευματινῆς καί συνεργάτιδος τοῦ μακαριστοῦ πατρός, ὅταν σύσσωμος ὁ «προοδευτικός» Τύπος ἔβαλλε μανιωδῶς κατά τῆς ἀπολογητικῆς τῆς Ἐκκλησίας μας μέ διττό στόχο, τήν ἐξουθένωση τοῦ Γραμματέως τῆς Συνοδικῆς Ἐπιτροπῆς ἐπί τῶν Αἱρέσεων ἀφ' ἑνός καί τόν «χωρισμό Κράτους καί Ἐκκλησίας» ἀφ' ἑταίρου.
Τήν ἐκλεκτή δημοσιογράφο -ὅπως καί τόν π. Ἀντώνιο- προσπάθησαν νά ἐξουδετερώσουν ὁ Τάκης Ἀλεξίου κι οἱ λοιποί «σύμμαχοι» τῆς Σαηεντολογίας, μέσω τῶν συνεργατῶν τους, τῶν ἐφημερίδων: «Ἔθνος», «Τά Νέα» καί τοῦ «Ἰοῦ» τῆς «Ἐλευθεροτυπίας».
Μεταφέρουμε σχετικά σχόλια ἀπό δημοσίευμα τῆς ἐποχῆς[2] πού ἀντιμετωπίζει τήν ἐκλεκτή συνεργάτιδα εἰρωνικά καί ὑποτιμητικά: «...γιά τόν "ὕποπτο ρόλο" τῆς ΠΑΝ.Ι.Φ.Ε., ἡ κ. Νταγκουνάκη "ἀποδεικνύει" πόσο ἐχθρός τῆς Ἑλλάδας εἶναι ὁ Ἀλεξίου, ἐπειδή ζητᾶ ἐγγράφως καί δημοσίως τόν συνταγματικό διαχωρισμό κράτους-ἐκκλησίας! "Τότε ἡ Ἑλλάδα θά γίνει ξέφραγο ἀμπέλι", συμπεραίνει ἡ δημοσιογράφος, "οἱ νέοι της θά ἀρνοῦνται τή σημαία, τή στράτευση καί πολλά ἀκόμη τραγικά θά συμβοῦν, τά ὁποῖα εἶναι ἤδη καταγεγραμμένα στά συρτάρια τῶν ξένων μυστικῶν ὑπηρεσιῶν"...
»Ἀμέσως ... ἄρχισαν οἱ ἀγωγές, οἱ μηνύσεις καί οἱ ἀναφορές στό πειθαρχικό τῆς ΕΣΗΕΑ, κατά τῆς ἐφημερίδας καί τῆς δημοσιογράφου. Τότε οἱ κυνηγοί τῶν "αἱρετικῶν" ἄρχισαν νά ἀνοίγουν τά χαρτιά τους. Ἡ δημοσιογράφος ... δικαιολογεῖται καί ... ἐξηγεῖ ὅτι τήν παρέσυραν οἱ ὑπηρεσίες ἀσφαλείας!
»"Τίς πληροφορίες μοῦ ἔδωσε ἀξιωματικός τῆς Κρατικῆς Ἀσφάλειας. Τόν συνάντησα καί μοῦ εἶπε ὅτι ἔγινε ἔρευνα γιά τόν Ἀλεξίου", καταθέτει στίς 7.3.1997 ἡ κ. Νταγκουνάκη. "Θεώρησα τήν πληροφορία του ἀπόλυτα ἀληθινή. Δέν μοῦ τήν ἔλεγε κάποιος γιά κουτσομπολιό, ἀλλά ὁ προϊστάμενος τοῦ Τμήματος Αἱρέσεων. Οἱ ἐγκυρότερες πηγές γιά μᾶς εἶναι ἡ Δικαιοσύνη καί ἡ Ἀστυνομία. Δέν ἀμφισβητοῦμε τά λεγόμενά τους. Δέν ἔχουμε πουθενά νά ἀποταθοῦμε γιά νά διαπιστώσουμε ἄν μᾶς λένε ἀλήθεια. Ὅταν ἔγραφα θεωροῦσα τήν πληροφορία ἕνα ἑκατομμύριο ἀληθινή καί δέν ἔτρεμε τό χέρι μου. Δέν ἤθελα νά πῶ τό ὄνομα τῆς πηγῆς μου, ἀλλά ἔχω λόγους νά πιστεύω ὅτι ἔγινε ἐπίτηδες. Ἦταν πολύ κακό αὐτό πού ἔκανε. Μέ θυσίασε. Νίκος Κούγιας λέγεται ὁ ἄνθρωπος πού μοῦ ἔδωσε τίς πληροφορίες"».
Ὅμως, τό ποιά ἦταν ἡ «πληροφορία» πού τό ὑψηλόβαθμο στέλεχος τῆς Κρατικῆς Ἀσφάλειας «ἔδωσε» στήν ἀτυχῆ δημοσιογράφο, γιά τήν δημοσίευση τῆς ὁποίας, αὐτή δέχθηκε σειρά μηνύσεων ἀπό τόν Τάκη Ἀλεξίου καί πρός ὑπεράσπιση τῆς ὁποίας χρειάστηκε νά ταξιδέψουμε στήν Κομοτηνή, μαζί μέ τό Νομικό Τμῆμα τῆς Ἀπογευματινῆς, ὁ π. Ἀρσένιος Βλιαγκόφτης κι ὁ ὑποφαινόμενος, αὐτό ἐπιφυλασσόμεθα νά ἀναπτύξουμε τήν ἑπόμενη ἑβδομάδα...
Ἡ μεγάλη εὐλογία γιά ἐμᾶς ἦταν, πρῶτον, ὅτι ἡ ἀγαπητή δημοσιογράφος δέν καταδικάστηκε τελικῶς καί δεύτερον, ὅτι εἴχαμε τήν εὐκαιρία νά γνωρίσουμε προσωπικά καί νά πάρουμε τήν εὐλογία τοῦ ἀγωνιστοῦ, τότε Μητροπολίτου Μαρωνείας καί Κομοτηνής καί νῦν μακαριστοῦ κυροῦ Δαμασκηνοῦ, ὁ ὁποῖος ἐστήριξε τόσον τήν συμπαθῆ δημοσιογράφο, ὅσον καί τόν π. Ἀντώνιο προσωπικά.
Τὰ περιεχόμενα τοῦ ἐν λόγῳ ἄρθρου ἐκφράζουν θέσεις ἐκκλησιαστικὲς καὶ ἀντιαιρετικές καὶ δὲν ἔχουν τὴν πρόθεση νὰ προσβάλουν τὴν τιμὴ καὶ τὴν ὑπόληψη κανενός, τὶς ὁποῖες δηλώνουμε ὅτι σεβόμεθα δεόντως.

---------------------------------------------------------------
[1] Τά χαλκευμένα δημοσιεύματα, πού προκάλεσε ἡ Σαηεντολογία κι οἱ «σύμμαχοί» της: Ἔθνος, 7.2.1995 καί Ἰός τῆς Κυριακάτικης Ἐλευθεροτυπίας, 12.2.1995.
[2] http://www.iospress.gr/mikro1998/mikro19980314.htm

Πηγή