25 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ «ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΚΥΠ»

Pin It

2022 03 09 a

Ἰωάννης Μηλιώνης.

Μέ ἕνα ἑξάμηνο καθυστέρηση ἐρχόμαστε νά ἀντιμετωπίσουμε ἕνα φλέγον θέμα, πού μετά 25 χρόνια συνεχίζει νά ταλανίζει τήν Συνοδική Ἐπιτροπή ἐπί τῶν Αἱρέσεων καί κατ' ἐπέκταση τήν Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος.
Τό ἐρέθισμα τό πήραμε ἀπό ἄρθρο στόν ἠλεκτρονικό Τύπο[1] ὅπου ἀπεκαλύπτετο ὅτι ἡ, ἀπό Μάρτιο 2021 Κυβερνητική Ἐκπρόσωπος, Ἀριστοτελίας Πελώνη ἦταν ἄμεσα ἀναμεμιγμένη στήν ἐκστρατεία ἐναντίον τῆς Ἐκκλησίας καί εἰδικά ἐχθρική κατά τοῦ τότε Γραμματέως τῆς Συνοδικῆς Ἐπιτροπῆς ἐπί τῶν Αἱρέσεων, π. Ἀντωνίου Ἀλεβιζοπούλου, κατά τήν περίοδο 1996 καί ἐντεῦθεν.

Ἡ περίοδος ἐκείνη ἦταν ἰδιαίτερα φορτισμένη καθώς εἶχε ἤδη δημοσιευθεῖ, ἀπό τήν Ζ' Συνδιάσκεψη Ἐντεταλμένων Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν καί Ἱερῶν Μητροπόλεων γιά θέματα αἱρέσεων καί παραθρησκείας (Ἁλίαρτος 20-26/9/1995), ὁ κατάλογος τῶν 422 ὁμάδων τῶν ἀσυμβιβάστων μέ τήν Ὀρθόδοξη Χριστιανική πίστη.
Ἀλλά ἄς ἐπανέλθουμε στό δημοσίευμα. Γράφεται σχετικά: «Ἡ πρόσφατη ἀνάδειξη τῆς Ἀριστοτελίας Πελώνη ὡς Κυβερνητικῆς Ἐκπροσώπου τῆς κυβέρνησης Μητσοτάκη..., ἀναδεικνύει καί ἐνισχύει ταυτόχρονα τόν ἀνθελληνικό-ἀντιορθόδοξο χῶρο πού ἐξυπηρέτησε στό παρελθόν καί ἀναγνωρίστηκε (;) ἀπό τό ἴδιο τό State Department. Σχετίζεται μέ τή δράση τῆς ἐξτρεμιστικῆς ὀργάνωσης Scientology -γνωστῆς στό παρελθόν καί ὡς ΚΕΦΕ- κατά τοῦ μακαριστοῦ π. Ἀντωνίου Ἀλεβιζοπούλου, ἐπικεφαλῆ τῆς Συνοδικῆς Ἐπιτροπῆς ἐπί τῶν Αἱρέσεων...
»Ἦταν μία ὁλοκληρωτική ἐπίθεση καί ἀπόπειρα ὑπονόμευσης "ἐκ τῶν ἔσω" τῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας, μέ τόν π. Ἀντώνιο νά εἶναι ὁ κυριότερος στόχος.
»Ἡ κ. Πελώνη στήριξε ἀνοιχτά τόν χῶρο τῆς Σαηεντολογίας μέ τόν περιβόητο αὐτοαποκαλούμενο δερβίση Τάκι Ἀλεξίου τῆς ἁμαρτωλῆς ΠΑΝΙΦΕ -μέ ἕδρα τήν Κομοτηνή!-, τήν ὁποία, εἰσαγγελική Ἀναφορά χαρακτήρισε τό 1996 ὡς δορυφορική ὀργάνωση τοῦ ΚΕΦΕ, ἐκπροσώπου τῆς Scientology. Κατασχεμένα ἔγγραφά του ΚΕΦΕ -ἀπό τόν τότε ἀντιεισαγγελέα Πρωτοδικῶν Ἰωάννη Ἀγγελή- μεταξύ ἄλλων ἀποκαλύπτουν μέχρι καί παρέμβαση τῆς CIA ὑπέρ τοῦ ΚΕΦΕ μέ κλείσιμο τμήματος τῆς ΕΥΠ. Ἡ σημερινή Κυβερνητική Ἐκπρόσωπος τοῦ Μητσοτάκη, Ἀριστοτελία Πελώνη, ἐπιτέθηκε κατά τοῦ π. Ἀντωνίου Ἀλεβιζοπούλου καί τῆς Ἐκκλησίας γράφοντας γιά δῆθεν "Ἐκκλησιαστική ΚΥΠ" εὐθυγραμμισμένη μέ τή γραμμή πού πέρασε ἡ Scientology μέσω "δημοσιογράφων" ὅπως τοῦ Ἰοῦ τῆς τότε Ἐλευθεροτυπίας».
Ἀλλά, ἄς μελετήσουμε καί σχετικό ἄρθρο τῆς κ. Πελώνη -τό 2005[2]- ὅπου διασταυρώνονται τά ἀνωτέρω καταγγελλόμενα.
Πρόκειται γιά ἄρθρο μέ τήν ὑπογραφή τῆς κ. Πελώνη ἀπό ὅπου ἀντιγράφουμε τά κυριότερα σημεῖα: «Στή μαύρη λίστα τῆς Ἐκκλησίας (σύμφωνα μέ τίς ἀποφάσεις τῆς Z' Συνδιάσκεψης Ἐντεταλμένων Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν καί Ἱερῶν Μητροπόλεων γιά θέματα αἱρέσεων καί Παραθρησκευτικῶν Ὁμάδων, 20-26/9/1995), περιλαμβάνονται 422 ὀνόματα: κέντρα γιόγκας, διαλογισμοῦ, ὁμοιοπαθητικῆς, κέντρα φιλοσοφικῶν καί ἀρχαιοελληνικῶν μελετῶν, προγεννητικῆς ἀγωγῆς, ἀκόμη καί ὁ Χάρι Πότερ, ὡς ἐνδιάμεσος κρίκος ἀνάμεσα στήν «Ἐκκλησία τῆς Σατανιστικῆς Ἀπελευθέρωσης» καί τήν «Ἐκκλησία τοῦ Σατανᾶ»! Πλάϊ σέ αὐτά καί ὁ Τάκις Ἀλεξίου ὡς ἐκπρόσωπος τῆς Ἐπιτροπῆς Ρούμι Ἑλλάδος. Κι ἄς ἔχει πάψει ἡ Ἐπιτροπή νά λειτουργεῖ ἀπό τό 1993... Μάλιστα, ἡ λίστα κλείνει μέ τήν ἐπισήμανση ὅτι ἡ περίπτωση μίας ἑταιρείας θά πρέπει νά ἐπανεξεταστεῖ, «δεδομένου ὅτι τά σεμινάριά της θεμελιώνονται στή λεγόμενη "θετική σκέψη", ἡ ὁποία ὡς γνωστόν εἶναι ἀσυμβίβαστη μέ τήν Ὀρθόδοξη πίστη!».
Εἶναι ἐντυπωσιακό τό πόσο διαστρεβλώνει τό κείμενο τῆς κ. Πελώνη κατ' ἀρχάς τό πνεῦμα τῆς σχετικῆς ἀνακοίνωσης τῆς Συνδιασκέψεως ὅπου ἐτονίζετο ὅτι: «Ὁ κατάλογος αὐτός καταρτίστηκε καί ἐγκρίθηκε ὁμόφωνα σέ εἰδική συνεδρία, ὑπό τήν προ-εδρία τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Θηβῶν καί Λεβαδείας κ. Ἱερωνύμου, ἀπό τήν Ζ' Πανορθόδοξη Συνδιάσκεψη τῆς Ἁλιάρτου. Δέν ὑποδηλώνει κανέναν συσχετισμό τῶν ὁμάδων αὐτῶν, πού εἶναι μεταξύ τους, ὡς ἐπί τό πλεῖστον, ἐντελῶς ἄσχετες, δέν ἐκφράζει οὐδεμία κοινωνική ἤ ἄλλη μείωση τῶν μελῶν τους, δέν ὑποδηλώνει μισαλλοδοξία ἤ διακρίσεις. Ἀντίθετα, ἀποτελεῖ καρπό ποιμαντικῆς φροντίδας γιά κάθε πολίτη, ὁ ὁποῖος θά θελήσει νά ἐνταχθεῖ σέ μία ἀπό τίς ὁμάδες αὐτές, ὥστε ἡ ἐπιλογή του νά εἶναι συνειδητή καί ἐλεύθερη. Ἀποδεικνύει, ἀκόμη, τήν ἀγάπη καί τήν στοργή τῶν ποιμένων τῆς Ἐκκλησίας, πού συνῆλθαν στήν Ἁλίαρτο, πρός τούς ἀδελφούς ἐκείνους, οἱ ὁποῖοι ἐντάχθηκαν σ' αὐτές τίς ὁμάδες, χωρίς νά ἔχουν τήν πρόθεση νά ἐγκαταλείψουν ἤ νά νοθεύσουν τό περιεχόμενο τῆς πίστεώς τους καί τό Ὀρθόδοξο φρόνημά τους. Ἐάν οἱ νεοφανεῖς αἱρέσεις καί παραθρησκευτικές ὁμάδες ἀπεκάλυπταν τό ἀληθινό τους πρόσωπο καί δέν ἐμφανίζονταν μέ ποικίλα προσωπεῖα καί μέ τόν ἰσχυρισμό ὅτι συμβιβάζονται ἀπόλυτα μέ τήν Ὀρθόδοξη πίστη, ἡ ὅλη αὐτή ἐρευνητική ἐργασία θά ἦταν περιττή»![3]
Ἤδη λοιπόν ἀπό τά ἀνωτέρω καταπίπτει τό δῆθεν πυροτέχνημα τῆς κ. Πελώνη ὅτι ὁ προστατευόμενός της Τάκις Ἀλεξίου τοποθετεῖται πλάϊ στήν «Ἐκκλησία τῆς Σατανιστικῆς Ἀπελευθέρωσης» καί στήν «Ἐκκλησία τοῦ Σατανᾶ»! Οἱ 422 ὁμάδες δέν ἔχουν παρά ἕνα καί μοναδικό κοινό χαρακτηριστικό: Εἶναι ὅλες τους «ἀσυμβίβαστες μέ τήν Ὀρθόδοξη Χριστιανική πίστη», κάτι πού ἡ κ. Πελώνη δέν δείχνει νά ἀντιλαμβάνεται ἤ μᾶλλον δέν δείχνει νά ἀνέχεται, ἐπιτρέποντας στήν Ἐκκλησία νά ὁριοθετεῖ τά τοῦ Οἴκου Της· νά καθορίζει δηλαδή τί εἶναι Ὀρθόδοξο καί τί δέν εἶναι. Φυσικά, τά ἀνωτέρω χαρακτηρίζουν «κακή δημοσιογραφία» ἄν ὄχι κάτι χειρότερο...
Βέβαια ἡ Ἐκκλησία ἔχει εὐθύνη νά προστατεύσει τό ποίμνιό της ἀπό «κέντρα γιόγκας, διαλογισμοῦ, ὁμοιοπαθητικῆς, κέντρα φιλοσοφικῶν καί ἀρχαιοελληνικῶν μελετῶν, προγεννητικῆς ἀγωγῆς[4], ἀκόμη καί ἀπό τόν Χάρι Πότερ», ὁ ὁποῖος, σημειωτέον -ἄν καί προβάλλει τήν Μαγεία στήν πραγματική της διάσταση- δέν περιλαμβάνεται στόν κατάλογο τῶν 422 ὀργανώσεων.
Τώρα, σχετικά μέ τόν Τάκι Ἀλεξίου ὡς ἐκπρόσωπο τῆς «Ἐπιτροπῆς Ρούμι Ἑλλάδος» καί τό ὅτι ἡ «Ἐπιτροπή» ἔχει πάψει νά λειτουργεῖ ἀπό τό 1993, θά πρέπει νά ἐνημερώσουμε τήν καλή δημοσιογράφο, ὅτι ἡ «Ἐπιτροπή Ρούμι Ἑλλάδος» λειτουργοῦσε ἀνελλιπῶς μέχρι τήν συμπερίληψή της στόν κατάλογο τῶν 422 ἀσυμβιβάστων ὁμάδων, γιά νά μετονομαστεῖ ἄμεσα σέ ΠΑΝ.Ι.Φ.Ε. (Πανελλήνια Ἱστορική καί Φιλοσοφική Ἑταιρεία), ἀπό τόν ἀρχηγό της -Σεΐχη καί Δερβίση Σουφικῶν Ταγμάτων- Ἀλεξίου διατηρώντας τά ἴδια μέλη καί τήν ἴδια διδασκαλία καί πρακτική.
Κατά τόν συνεργάτη μας, δημοσιογράφο Ἀντώνη Μποσνακούδη[5]: «ὁ Τάκις Ἀλεξίου, ζωτικός σύµµαχος τῆς Σαηεντολογίας, σέ βιβλίο του, στίς 21/8/1995, χαρακτηρίζει τή Συνοδική Ἐπιτροπή ἐπί τῶν Αἱρέσεων ὡς «Ἐκκλησιαστική ΚΥΠ». Αὐτόν ἀκριβῶς τόν χαρακτηρισµό χρησιµοποιοῦν τά στελέχη τοῦ "Ἰοῦ τῆς Ἐλευθεροτυπίας" ὅπως φαίνεται ἀπό δηµοσίευµά τους στίς 22/10/2005. Ἐπιπλέον, τόν ἴδιο χαρακτηρισµό χρησιµοποιεῖ ἡ Ἀριστοτελία Πελώνη στό ἄρθρο τῆς 5/12/2005 στά ΝΕΑ, µέ τίτλο «Διώξεις ἀπό τήν ἐκκλησιαστική ΚΥΠ» καί σχετικά ἴδια βλέπουµε σέ ἄρθρο τοῦ Π. Παπαβασιλείου στό «ΕΘΝΟΣ», πού ἔχει τίτλο «Ἀντιαιρετικός ἀγῶν µέ µεθόδους … ΚΥΠ». Τό ἄρθρο στά ΝΕΑ ἐπαναλαµβάνει πλήρως τήν ἔκφραση τοῦ "Ἰοῦ τῆς Ἐλευθεροτυπίας" γιά τόν Ἀλεξίου: "ἔχει µπεῖ στό στόχαστρο τῆς ἐκκλησιαστικῆς ΚΥΠ". Ἄν αὐτό δέν εἶναι διοχέτευση "γραµµῆς", τότε τί εἶναι; Εἶναι δυνατόν αὐτό νά εἶναι σύµπτωση; Σέ τρεῖς διαφορετικές ἐφημερίδες ἀντιγράφεται ἡ ὁρολογία πού εἰσήγαγε ὁ σηµαντικός σύµµαχος τῆς ἐξτρεµιστικῆς ὀργάνωσης … πρίν ἀπό 10 ὁλόκληρα χρόνια! Αὐτό εἶναι ἰσχυρότατο στοιχεῖο τῆς µακρόχρονης ὤσµωσης καί ζύµωσης µεταξύ συγκεκριµένου δηµοσιογραφικοῦ χώρου καί τοῦ πολιτικοστρατηγικοῦ χώρου τῆς Σαηεντολογίας».
Ὅμως ἕνας τέτοιος ὀγκόλιθος δημοσιογραφικῆς διαστρέβλωσης χρήζει «συνέχεια εἰς τό ἑπόμενο».
Τὰ περιεχόμενα τοῦ ἐν λόγῳ ἄρθρου ἐκφράζουν θέσεις ἐκκλησιαστικὲς καὶ ἀντιαιρετικές καὶ δὲν ἔχουν τὴν πρόθεση νὰ προσβάλουν τὴν τιμὴ καὶ τὴν ὑπόληψη κανενός, τὶς ὁποῖες δηλώνουμε ὅτι σεβόμεθα δεόντως.
--------------------------------------------------------------
[1]https://archive.is/y6qXz
[2]https://archive.is/zCAGZ
[3]https://archive.is/8fEhX
[4]Βλ. ἄρθρο μας: Ἕλληνικη Ἑταιρεία Προγεννητικῆς Ἀγωγῆς, Ὀρθόδοξος Τύπος, 5/2/2021.
[5]http://unchain.gr/parliament7.pdf

Πηγή