ΑΪΒΑΝΧΩΦ. ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΛΕΥΚΗ ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑ

Pin It

2022 02 05

Ἰωάννης Μηλιώνης.

Στὸ προηγούμενο φύλλο τοῦ Ο.Τ. εἴχαμε ἀσχοληθεῖ μὲ τὴν «Ἑλληνικὴ Ἑταιρεία Προγεννητικής Ἀγωγῆς», τῆς κ. Ἰωάννας Μαρῆ -φορέα ποὺ διατείνεται ὅτι ἔχει ὡς σκοπό «τήν ἀγωγή τῆς ἐγκύου γυναίκας καί τοῦ μέλλοντος πατέρα νά προετοιμάσουν τήν νέα ζωή»-, ποὺ ἔχει χαρακτηριστεῖ ὡς «ἀσυμβίβαστη μὲ τὴν Ὀρθόδοξη πίστη» καὶ περιλαμβάνεται στὸν κατάλογο (i), ποὺ καταρτίστηκε ἀπὸ τὴν Ζ' Συνδιάσκεψη Ἐντεταλμένων Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν καὶ Ἱερῶν Μητροπόλεων γιὰ θέματα αἱρέσεων καὶ Παραθρησκείας, στὴν Ἁλίαρτο, 20-26 Σεπτεμβρίου 1995 (ii).
Τό παρόν προέρχεται ἀπό ἰδιόγραφο κείμενο τοῦ π. Ἀντωνίου Ἀλεβιζοπούλου πού ὑπεβλήθη τήν 20ῃ Ἰανουαρίου 1996, ἀπό τήν Συνοδική Ἐπιτροπή ἐπί τῶν Αἱρέσεων τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, τῆς ὁποίας ὑπῆρξε Γραμματεύς, πρός τήν Ἱερά Σύνοδο. Τό πρωτότυπο κείμενο φέρει τήν ὑπογραφή τοῦ τότε Προέδρου τῆς Ἐπιτροπῆς μακαριστοῦ Μητροπολίτου Μαρωνείας καί Κομοτηνῆς Κυροῦ Δαμασκηνοῦ.

Ἀκόμη, τό παρόν εἶδε τό φῶς τῆς δημοσιότητας τό 2013, ὅταν ἡ Ἱερά Μητρόπολη Πειραιῶς τό κοινοποίησε μέ τήν ὑπογραφή τοῦ Γεράσιμου Βλάχου (εἰκονικό προφίλ συνεργάτη μας) (iii).
Κλείνοντας τὸ ἄρθρο ἐκεῖνο, εἴχαμε ἐπιφυλαχθεῖ νὰ διαφωτίσουμε τό ζήτημα περισσότερο μελετῶντας τὶς περί Χριστοῦ ἀντιλήψεις τῆς κ. Μαρῆ, ἡ ὁποία τυγχάνει: «Ἐπίτιμος Σύμβουλος Ἐπικρατείας, Πρόεδρος τῆς Ἑλληνικῆς Ἑταιρείας Προγεννητικής Ἀγωγῆς καὶ Πρόεδρος τῆς Παγκόσμιας Ὀργάνωσης τῶν Σωματείων Προγεννητικής Ἀγωγῆς (Organisation Mondiale des Associations pour l' Education Prinatale, ΟΜΑΕP)» (iv).
«Σέ ἄρθρο της μέ τίτλο «Ἡ Γέννηση τοῦ Χριστοῦ» ἡ Μαρῆ ἑρμηνεύει τό γεγονός τῆς γέννησης τοῦ Κυρίου ἀστρολογικά - ἀποκρυφιστικά. Γράφει: «Τήν ἴδια ἡμέρα τῶν Χριστουγέννων, κάθε χρόνο, οἱ ἀστρολόγοι μας ἀναφέρουν ὅτι στόν οὐρανό συμβαίνει τό ἴδιο φαινόμενο. Ὁ Ἥλιος (Χριστός), μπαίνει στήν Ἀστερισμό τοῦ Αἰγόκερω, πού συνδέεται μέ τίς σπηλιές, τήν περισυλλογή, τόν ἐρχομό τοῦ χειμῶνα, καί ὁ ἀστερισμός τῆς Παρθένου ἀνεβαίνει στόν ὀρίζοντα, ἐνῶ οἱ Ἰχθύες φαίνονται στό ἄλλο ἄκρο τοῦ Οὐρανοῦ καί ὁ Ὠρίων, μέ τά τρία ἀστεράκια πού συμβολίζουν, κατά τή λαϊκή παράδοση τούς τρεῖς μάγους, φανερώνονται στό κέντρο τοῦ οὐρανοῦ.
»Οἱ ἀστρολογικές αὐτές ἐπιρροές εἶναι, μᾶς λένε, ἰδιαίτερα κατάλληλες γιά περισυλλογή, γιά συγκέντρωση στόν τρόπο τῆς ζωῆς μας, ὥστε νά ἀφήσουμε στήν ἄκρη τόν κατώτερο ἑαυτό μας καί νά φέρουμε μέσα μας τή βοήθεια τῆς Ἁγνότητας (Παρθένου) καί τῆς Θυσίας (Ἰχθύες), μία Γέννηση, τή γέννηση τῆς Τριάδας μέσα μας, Φωτός, Ζεστασιᾶς, Ζωῆς» (v). Τό φῶς λοιπόν, ἡ ζεστασιά καί ἡ ζωή γεννιῶνται μέσα μας ὡς Τριάδα!
Ἐδῶ δέν πρόκειται γιά τήν γέννηση τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ, τοῦ ἀπό Ναζαρέτ τῆς Γαλιλλαῖας, ἀλλά γιά τήν γέννηση τοῦ ἀνώτερου Ἑαυτοῦ. Πρόκειται γιά τό Χριστό καί γιά τήν Τριάδα «μέσα μας»! Αὐτό γίνεται σαφές στή συνέχεια:
«Ὁ Χριστός γεννήθηκε γιά νά πιστέψουμε, βλέποντάς Τον, στή Θεία πλευρά τοῦ ἑαυτοῦ μας, στήν ὕπαρξη τοῦ ἀνώτερου Ἐγώ μας, αὐτοῦ τοῦ Ἐγώ πού χρόνια τώρα τό ἔχουμε πνιγμένο, θλιμμένο, καθώς μᾶς παρακολουθεῖ νά ἀσχολούμαστε μέ χίλια μύρια ἀσήμαντα, ἀρνητικά, καταστροφικά πράγματα, χωρίς νά τοῦ ἀφήνουμε οὔτε μιά τόση δά θεσούλα.
Καί ὅμως, ἄν πιστέψουμε στόν Χριστό πού φέρνουμε ὅλοι μέσα μας, Αὐτός θά φανερωθεῖ...» (vi).
Γιά τήν Ἰωάννα Μαρῆ φαίνεται ὅτι δέν ὑπάρχει Θεός ἔξω ἀπό τόν ἄνθρωπο ἤ τουλάχιστον δέν γίνεται λόγος γιά ἕνα τέτοιο Θεό. Τό ὅλο μέλημα τοῦ ἀνθρώπου εἶναι ἡ «ἐκδήλωση» αὐτοῦ τοῦ Ἑαυτοῦ!
Συμπερασματικά ὑπογραμμίζουμε ὅτι πρόκειται γιά ἕνα ἀποκρυφιστικό σύστημα αὐτοσωτηρίας, πού στηρίζεται στή θεωρία τῆς «θετικῆς σκέψης» καί στήν ὁλιστική θεώρηση τοῦ κόσμου. Γι' αὐτό θεωρήθηκε ἀσυμβίβαστη μέ τήν Ὀρθόδοξη πίστη.
Καί ἡ ὀργάνωση αὐτή ἰσχυρίζεται ὅτι κινεῖται στό χριστιανικό χῶρο καί μάλιστα ὅτι ἀποκαλύπτει τό βαθύτερο νόημα τῆς χριστιανικῆς πίστης. Οἱ ἀντιλήψεις αὐτές καί οἱ θέσεις της σχετικά μέ τήν προγεννητική ἀγωγή τῶν γονέων μᾶς ἔδωσε τήν ἀφορμή νά ἀσχοληθοῦμε καί μ' αὐτή τήν ὀργάνωση γιά νά ἀποδείξουμε ὅτι εἶναι ἀσυμβίβαστη μέ τήν ὀρθοδόξη πίστη.
Ἀλλά, ἄς παραθέσουμε κάποια ἱστορικά στοιχεῖα.
Ἱδρυτής τῆς κίνησης (Fraternité Blanche Universelle) εἶναι ὁ Βούλγαρος Ὄμρααμ Μιχαήλ Ἄϊβανχωφ (Omraam Mikhaël Aïvanhov). Γεννήθηκε τό 1900 στό Σέρβυ (Serbey) τῆς Βουλγαρίας. Τό 1937 ἐγκαταστάθηκε στή Γαλλία, ὅπου ἔδρασε μέχρι τό θάνατό του (1986). Ἰσχυρίζεται ὅτι ἐστάλη ἀπό τόν πνευματικό του Δάσκαλο, Βούλγαρο Πέτρο Ντενόφ (Peter Deunov). Δίδασκε ὅτι ὑπάρχει μία στοά «Μεγάλων Μυστῶν», πού γνωρίζουν τό παρελθόν καί τό μέλλον τῆς γῆς. Αὐτά τά ἀνώτατα ὄντα ἀποτελοῦν τήν «Παγκόσμια Ἀδελφότητα τῆς Αὐγούστας» (Auguste Fraternité Universelle).
Ἐδῶ ἐννοοῦμε τήν Ἱεραρχία ὄντων εὑρισκόμενων σέ διάφορες βαθμίδες ἀναπτύξεως, ὕστερα ἀπό ἐξέλιξη μέσω ἀπείρων ἐκατομμυρίων ἐτῶν πρίν ἀπό τήν ἀνθρωπότητα.
Ἡ κίνηση κάνει λόγο γιά Σεραφείμ, Χερουβείμ, Θρόνους, Κυριότητες, Δυνάμεις, Ἀρχές, Ἀρχαγγέλους, Ἀγγέλους... Στή 10η βαθμίδα (τελευταία) εἶναι οἱ προχωρημένες ψυχές καί ὅλες μαζί ἀποτελοῦν τόν Μεγάλο Κοσμικό Ἄνθρωπο. Δέν πρόκειται γιά μιά ὀρατή ὀργάνωση ἀπό τούς ἀνθρώπους, ἀλλά γιά μιά σοφή κοινότητα ἔξω ἀπό τό διεφθαρμένο περιβάλλον πού ζοῦν οἱ ἄνθρωποι. Γι' αὐτό καί ἡ ἕδρα δέν βρίσκεται σέ ἕνα μέρος.
Πέρα ἀπό τή Λευκή Ἀδελφότητα ὑπάρχει καί ἡ «Μαύρη Ἀδελφότητα», μέ καθορισμένο ρόλο. Πάνω ἀπό αὐτές ὑπάρχει ἡ «Σχολή τῶν Μεγάλων Ἀδελφῶν» (L’ Ecole de Grands Fréres), πού ἀνήκουν σέ ἀνώτερη ἱεραρχία καί διευθύνουν τή δραστηριότητα τῶν δύο πρώτων. Πρόκειται γιά τούς Μεγάλους Δασκάλους τῆς Παγκόσμιας Ἀδελφότητας, πού κυβερνοῦν ὁλόκληρο τό σύμπαν (vii).
Ὁ Ἄϊβανχωφ δημιούργησε τό 1938 στίς Σέβρες (Sèvres) μία «Θεϊκή Σχολή». Στίς 15/2/1947 ἵδρυσε τήν «Παγκόσμια Λευκή Ἀδελφότητα» (Universal White Brotherhood). Ἡ κίνηση γνωρίζει σημαντική ἀνάπτυξη στή Γαλλία ἀπό τό 1960. Τό 1978 δημιουργήθηκε στό Βαντούζ (Vaduz) πρωτεύουσα τοῦ Λιχτενστάϊν (Lichtenstein) τό «Παγκόσμιο Ἵδρυμα Τιμπεντά Οὔσπεκ» (Fondation Tbéda Ouspeck Universelle) γιά τήν διάδοση τῆς κίνησης σ' ὅλο τόν κόσμο (viii). Διαδόθηκε σέ πολλές χῶρες τοῦ κόσμου. Μέ τό ἴδιο ὄνομα ὑπάρχει μία ὀργάνωση στή Ρωσία, πού ὅμως δέν ἔχει σχέση μέ τόν Ἄϊβανχωφ. Κέντρο τῆς κίνησης εἶναι ἡ Φράϊους (Fréjus) στή Νότιο Γαλλία.
Στήν Ἑλλάδα ἡ κίνηση ἔφθασε στή δεκαετία τοῦ 1980. Τό 1987 ἱδρύθηκε ἡ «Σχολή τῆς Παγκόσμιας Λευκῆς Ἀδελφότητας» (Ecole de la Fraternité Blanche Univaserlle) καί τό 1988 ἡ «Παγκόσμια Λευκή Ἀδελφότητα», μέ ἕδρα τό Παλαιό Φάληρο.
Στό καταστατικό (ἄρθρο 2) ὑπογραμμίζεται ὅτι «πολιτικές καί θρησκευτικές ἐπιδιώξεις καί προσηλυτισμός εἶναι ξένες πρός τόν σκοπό τοῦ σωματείου καί ἀπαγορεύονται». Τό σωματεῖο ἔχει ὡς σκοπό «τήν καλλιέργεια τῶν πνευματικῶν ἀρετῶν τοῦ ἀνθρώπου πού ἀναφέρονται στή διάνοια, τό συναίσθημα, τή βούληση», «τήν ἄσκηση τοῦ σώματος, τήν διάδοση τῶν ἀρχῶν τῆς ἀδελφοσύνης καί εἰρήνης μεταξύ τῶν ἀνθρώπων»!
Ἡ κίνηση στήν Ἑλλάδα διασπάσθηκε πρίν πέντε χρόνια (ix). Ἔτσι ὑπάρχει μία ὀργάνωση στόν Πειραιά καί ἄλλη στή Γλυφάδα. Πέρα ἀπό αὐτές ὑπάρχουν ὀργανώσεις στήν Θεσσαλονίκη, στήν Πάτρα καί στή Λαμία.
Στή κίνηση ὑπάρχουν τρεῖς κατηγορίες μαθητῶν: οἱ «ἀκροατές», μέ ἀλληλογραφία καί μέλη μέ κάρτα.
Ὑπάρχουν ἐκεῖνοι πού εὐκαιριακά παρακολουθοῦν τίς ἐκδηλώσεις τῆς κίνησης καί οἱ ἄλλοι, πού ἀναζητοῦν καταφύγιο σέ μία ὀμάδα καί πού καταλήγουν νά τήν κάνουν τρόπο ζωῆς. Προσφέρονται σ' αὐτούς πρακτικές «ἐξαγνισμοῦ» καί ἁρμονικῆς ἀνάπτυξης, μέ τίς ὁποῖες ἀσκοῦνται στό σπίτι τους καί στά κέντρα τῆς ὀργάνωσης: Ἀνατένιση καί γιόγκα τοῦ Ἡλίου κατά τήν ἀνατολή τοῦ Ἡλίου, προκειμένου νά γεμίσουν ἀπό τήν ἐνέργειά του. Γενικές ἀσκήσεις σέ συνδυασμό μέ ψαλμωδίες, ἀπαγορεύσεις (διεγερτικῶν, σεξουαλικῶν σχέσεων), χορτοφαγικά γεύματα, ἀνάλυση τῶν λόγων τοῦ Διδασκάλου ἤ ἀκρόαση μαγνητοταινιῶν του, διαλογισμός μέ βάση τήν σκέψη τοῦ Δασκάλου.
Ἄλλες ὀργανώσεις τῆς κίνησης τοῦ Ἄϊβανχωφ εἶναι:
- Association Blanche Universelle, Centre Fraternité Denfin,
- EVERA (1985) ὡς Institut d’ Enseignement Biomedical et Philosophique (Ἀρωματοθεραπεία),
- Ἐργαστήρια Ἀρωματολογίας Sunarom,
- Κέντρο Αἰσθητικῆς Νέα Ἐποχή,
- Ἐκδόσεις Νέα Ζωή.
Μέλη τῆς «Παγκόσμιας Λευκῆς Ἀδελφότητας» ἵδρυσαν τό 1983 στό Κεμπέκ (Quebec) τήν Οἰκολογική Πόλη τῆς Ἐποχῆς τοῦ Ὑδροχόου (Cité Ecologique de l’ Ere du Verseau). Πρόκειται γιά Σχολή Ἐσωτερισμοῦ.
Ἀλλά, θά προχωρήσουμε στήν ἀνάπτυξη τῆς διδασκαλίας τῆς ὀργάνωσης καί στό ἑπόμενο φύλλο τοῦ Ο.Τ.
Τὰ περιεχόμενα τοῦ ἐν λόγῳ ἄρθρου ἐκφράζουν θέσεις ἐκκλησιαστικὲς καὶ ἀντιαιρετικές καὶ δὲν ἔχουν τὴν πρόθεση νὰ προσβάλουν τὴν τιμὴ καὶ τὴν ὑπόληψη κανενός, τὶς ὁποῖες δηλώνουμε ὅτι σεβόμεθα δεόντως.

Ορθόδοξος Τύπος
___________________________
i Μέ αὔξοντα ἀριθμό: 298.
ii http://www.ecclesia.gr/greek/holysynod/commitees/heresies/omades_outchrist.html
iii http://aktines.blogspot.com/2013/06/blog-post_4721.html
iv https://www.whoiswhogreece.com/mari-ioanna/
v Παιδί καί Γονεῖς, Δεκ. 1993, σσ. 20-21.
vi Στό ἴδιο, σ. 21.
vii Jeanmarie Leduc/Didier de Plaige, Les Nouveaux Prophetes, Paris 1978, σσ. 134-138.
viii Les Sectes en France, σ. 27.
ix Ἡ διάσπαση ἔγινε τό 1991.

Πηγή