Η ΑΛΛΟΙΩΣΙΣ ΤΟΥ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΦΡΟΝΗΜΑΤΟΣ

Pin It

2021 12 30

Πραγματοποιήθηκε τό Σάββατο, 13 Ἀπριλίου 2013, στό Πνευματικό Κέντρο τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Κοσμᾶ Αἰτωλοῦ στό Μαρούσι, ἑσπερίδα, μέ τό ἀνωτέρω θέμα, τήν ὁποία διοργάνωσε τό Γραφεῖο ἐπί τῶν αἱρέσεων, τῆς Μητροπόλεώς μας. Προηγήθηκε Ἑσπερινός στόν ὁποῖο χοροστάτησε ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μας κ. Κύριλλος. Τήν ἑσπερίδα εἶχαν κλιθεῖ νά παρακολουθήσουν οἱ ὑπεύθυνοι Ἱερεῖς Νεότητος καθώς καί οἱ ἀντίστοιχοι ἐπί τῶν αἱρέσεων μέ τούς συνεργάτες τους. Ξεκίνησε μέ καλωσόρισμα ἀπό τόν Πρεσβύτερο π. Βασίλειο Σπηλιόπουλο, μέλος τοῦ Γραφείου ἐπί τῶν Αἱρέσεων, ὁ ὁποῖος μεταξύ τῶν ἄλλων ἀναφέρθηκε στό πολύ παρήγορο γεγονός ὅτι στίς δύσκολες μέρες μας, ὑπάρχουν ἄνθρωποι οἱ ὁποῖοι δείχνουν ἐνδιαφέρον γιά τόν πολύ εὐαίσθητο τομέα τῆς Ἀπολογητικῆς καί τοῦ ἀντιαιρετικοῦ ἀγῶνος, μέσω τοῦ ὁποίου ὁριοθετεῖται ἡ Ὀρθόδοξη πίστη. Ἀναφέρθηκε, ἐπίσης, στήν πρωτοβουλία τοῦ Σεβασμιωτάτου νά ὁρίσει σέ κάθε Ἐνορία ὑπεύθυνο Ἱερέα ἐπί τῶν αἱρέσεων. Στή συνέχεια, χαιρετισμό ἀπηύθυνε ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μας ὁ ὁποῖος καταρχήν εὐχαρίστησε τούς διοργανωτές τῆς Ἑσπερίδος καί ἀναφέρθηκε στήν Καθολικότητα τῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας ὡς χαρακτηριστικό γνώρισμά της. Τόνισε ὅτι ἡ Ὀρθοδοξία κατέχει τήν ἀλήθεια καί ἔχει τή δυνατότητα νά ἁπλωθεῖ σέ ὁλόκληρο τόν Κόσμο. Κατέληξε λέγοντας ὅτι ἄν πρός τό παρόν δέν μποροῦμε νά ἔχουμε δικές μας ἐμπειρίες, τουλάχιστον ἀκολουθοῦμε κατά γράμμα τίς ἐμπειρίες καί τίς ἀποκαλύψεις τῶν Θεοφόρων Πατέρων ὅπως ἀκριβῶς μᾶς τίς παρέδωσαν, γιά νά ἐξασφαλίσουμε τήν δυνατότητα τῆς σωτηρίας μας.

Πρῶτος εἰσηγητής ἦταν ὁ πρεσβ. π. Στέφανος Στεφόπουλος, θεολόγος, κληρικός τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Χαλκίδος, ὁ ὁποῖος ἀνέπτυξε τό θέμα: Ἐσωτερισμός μέ οἰκολογικό προσωπεῖο. Ἀκολούθησε ἡ εἰσήγηση τοῦ κ. Γεωργίου Χασούρου, βιολόγου-ἐκπαιδευτικοῦ μέ θέμα: Ψυχοθεραπευτικές ἀλλοιώσεις στήν ἐκκλησιαστική ζωή. Κατόπιν ἔγιναν γραπτές ἐρωτήσεις ἐπί τῶν εἰσηγήσεων. Μετά τό διάλειμμα ὁ πρωτ/ρος π. Ἰωάννης Φωτοπουλος, κληρικός τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν, Νομικός & Θεολόγος παρουσίασε τό θέμα: Τό Ὀρθόδοξο καί τό «ὀρθόδοξο» βιβλίο. Ἀκολούθησαν ἐρωτήσεις ἐπί τῆς εἰσηγήσεως καί τήν Ἑσπερίδα ἔκλεισε ὁ Ἀρχιμ. π. Σαράντης Σαράντος, Πρόεδρος τῆς ἐπιτροπῆς ἀντιαιρετκοῦ ἀγῶνος τῆς Μητροπόλεως.

Πηγή