ΤΑ «ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ» ΤΩΝ ΝΕΟΠΑΓΑΝΙΣΤΩΝ

Pin It

2021 12 29

ΑΝΤΙΘΕΤΑ ἀπὸ τὴν ἀντίχριστη ὀργάνωση τῶν Μαρτύρων τοῦ Ἰεχωβᾶ, οἱ ἐπίσης ἀντίχριστοι νεοπαγανιστὲς «ἑορτάζουν» τὰ δικά τους «Χριστούγεννα», τὰ ὁποῖα ἀποκαλοῦν «Τριέσπερα» καὶ «Ἡλιούγεννα».
Αὐτὲς τὶς ἡμέρες «ἑορτάζουν» τὴ «γέννηση» τοῦ ἡλιακοῦ δίσκου στὸ «πρόσωπο» τοῦ «ἡλιακοῦ θεοῦ» Ἡρακλῆ.

Δεῖτε τὸ περιεχόμενο αὐτῆς τῆς «ἑορτῆς», μὲ τὴν ὁποία πασχίζουν νὰ «καπελώσουν» τὴ μεγάλη χριστιανικὴ ἑορτή: Σύμφωνα μὲ ἕνα ἀπὸ τοὺς πλέον αἰσχροὺς μύθους, ὁ Ἡρακλῆς ὑπῆρξε καρπὸς ἀπάτης καὶ μοιχείας τοῦ «θεοῦ» Δία μὲ τὴ θνητὴ ὄμορφη Ἀλκμήνη, σύζυγο τοῦ βασιλιᾶ τῶν Θηβῶν Ἀμφιτρύωνα.
Ὁ ἐρωτομανὴς ψευτοθεὸς ἔβαλε στὸ μάτι τὴν θελκτικὴ βασίλισσα καὶ ζητοῦσε εὐκαιρία νὰ τὴν κατακτήσει ἐρωτικά. Ὅταν κάποτε ὁ σύζυγός της βρισκόταν σὲ κάποια ἐκστρατεία, παίρνοντας τὴ μορφὴ τοῦ συζύγου της μπῆκε στὴν κρεβατοκάμαρά τους, ὡς κοινὸς ἀπατεώνας γιὰ νὰ μοιχέψει, ξεγελώντας τὴν Ἀλκμήνη. Ἦταν δὲ τέτοιο τὸ ἐρωτικὸ πάθος του, ὥστε ἐπιμήκυνε τὴ νύχτα σὲ τριπλὸ χρόνο (τριέσπερο). Ἀπὸ αὐτὴ τὴν ἐμετικὴ μίξη γεννήθηκε ὁ Ἡρακλῆς. Ὅταν γύρισε ἀπὸ τὴν ἐκστρατεία ὁ Ἀμφιτρύων καὶ πληροφορήθηκε γιὰ τὴν ἐγκυμοσύνη τῆς Ἀλκμήνης θέλησε νὰ τὴ σκοτώσει. Τότε συνέβη τὸ ἀπροσδόκητο: Ὁ ἐρωτομανὴς καὶ ἀπατεώνας «θεὸς» κατακεραύνωσε τὸ ἀτυχῆ ἀπατημένο σύζυγο!
Μετὰ τὴ μοιχεία, τὸ βιασμὸ καὶ τὴν ἀπάτη ἀκολούθησε φρικτὸς καὶ ἄδικος φόνος!
Αὐτὸ εἶναι τὸ ἀνόητο, μυθικὸ καὶ ἀνήθικο περιεχόμενο τῶν νεοπαγανιστικῶν «Χριστουγέννων», τὸ ὁποῖο ἐκλαμβάνουν ὡς ἱστορικὸ γεγονὸς καὶ τὸ ἑορτάζουν!
Μὲ αὐτὲς τὶς γελοιότητες προσπαθοῦν νὰ μειώσουν τὸ μέγιστο καὶ κοσμοσωτήριο γεγονὸς τῆς ἀνθρώπινης ἱστορίας, τῆς Ἐνανθρωπήσεως τοῦ ἀληθινοῦ Θεοῦ! Ἔτσι ἀποβλακώνει ὁ διάβολος τὰ τραγικὰ θύματά του, γιὰ νὰ «τὰ ἔχει τοῦ χεριοῦ του»!

Πηγή