ΤΟ ΝΟΗΜΑ ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ, ΜΕ ΑΠΛΑ ΛΟΓΙΑ

Pin It

ReasonofChristmas

Η ανάρτησή μου αυτή απευθύνεται σε όλες τις ομάδες ανθρώπων, από συνειδητούς χριστιανούς μέχρι συνειδητά... άθεους!
Στους πρώτους, για να θυμίσει κάποιες στοιχειώδεις αλήθειες για το πως βιώνονται τα Χριστούγεννα στην Ορθόδοξη Παράδοση και στους δεύτερους για να διαχωρίσει αυτή την παράδοση από όλα αυτά τα ξένα προς αυτήν στοιχεία που, όλο και περισσότερο, εισβάλλουν στον εορτασμό αυτών των ημερών και μας κάνουν να χάνουμε την πολυτιμότατη ουσία τους. Σίγουρα υπάρχουν αναρίθμητες άλλες αναφορές για το παραπάνω θέμα, αλλά εγώ διάλεξα αυτή τη συγκεκριμένη γιατί πιστεύω ότι καταφέρνει να αποδώσει βαθύτατα θεολογικά μεγέθη με πολύ απλό και κατανοητό τρόπο και χωρίς να προδίδει το ουσιαστικό τους νόημα.

 

Πηγή