ΕΚΚΛΗΣΙΑ: ΑΟΡΑΤΗ Ή ΟΡΑΤΗ ΜΕ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΜΕΛΗ ΚΑΙ ΙΕΡΑΡΧΙΚΗ ΔΟΜΗ

Pin It

guvalis

+ π. Δανιήλ Γούβαλη

ΑΠΟΨΕΙΣ ΠΕΡΙ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ

Αόρατη ή Ορατή με συγκεκριμένα μέλη και ιεραρχική δομή;

Ας δούμε τώρα ένα πολύ σημαντικό θέμα. Πρόκειται για το θέμα, «Εκκλησία». Και εδώ διαφωνούμε. Οι Προτεστάντες ομιλούν για αόρατη Εκκλησία. Αυτή έχει ως μέλη της όσους ζουν χριστιανικά και είναι ενωμένοι με τον Χριστό («ενωμένοι», όπως το εννοούν αυτοί). Τον αριθμό τους τον γνωρίζει μόνο ο Θεός. Δεν αναγνωρίζουν όρια στην στρατευόμενη Εκκλησία ούτε θέλουν να ομιλούν για ορατή φανέρωση της Εκκλησίας. Την δέχονται σαν μία αόρατη, ιδεαλιστική, ποθητή επανασυνεύρεση όλων.

Αλλά το ότι η Εκκλησία αποτελεί ένα ορατό καθίδρυμα φαίνεται ολοκάθαρα στις σελίδες της Καινής Διαθήκης.

Πράξεις των Αποστόλων, β’ 47: “Ο δε Κύριος προσετίθει τους σωζόμενους καθ’ ημέραν τη εκκλησία”. Προηγουμέ­νως λέγει ότι μετά το κήρυγμα του Αποστόλου Πέτρου βαπτίσθηκαν και προστέθηκαν 3.000 άνθρωποι. Εδώ λέγει ότι κάθε ημέρα με την ευλογία και την δύναμη του Κυρίου πίστευαν άνθρωποι, έβρισκαν τον δρόμο της σωτηρίας και προσθέτονταν στην Εκκλησία, σ’ ένα ορατό οργανισμό που είχε συγκεκριμένα μέλη, τα οποία μπορούσαν να μετρηθούν, σ’ ένα σώμα με ιεραρχική δομή. Επικεφαλής ήταν οι Απόστολοι και στην συνέχεια οι ίδιοι πλαισιωμένοι από τους πρεσβυτέρους και διακόνους.

Πράξ. ε’ 11: «Και εγένετο φόβος μέγας έφ’ όλην την Εκκλησίαν». Ο Ανανίας και η Σάπφειρα συμπεριφέρθηκαν άσχημα, χρησιμοποίησαν ψευδολογία και τιμωρήθηκαν παραδειγματικά. Η είδηση της τιμωρίας των σκόρπισε φόβο σε όλη την Εκκλησία, δηλαδή στα συγκεκριμένα ορατά μέλη που ανήκαν σ’ ένα ορατό οργανισμό με επικεφαλής τους δώδεκα Αποστόλους.

Στις επιστολές των Αποστόλων γίνεται λόγος για συ­γκεκριμένες ομάδες ανθρώπων που έχουν επί κεφαλής ένα πρεσβύτερο χειροτονημένο από Απόστολο. Γίνεται λόγος για ποίμνιο και ποιμένες. Και οι ποιμένες είναι ορατοί και το ποίμνιο ορατό.

Στην Κόρινθο κάποιος εύπορος Χριστιανός, ονόματι Γάϊος, φιλοξενούσε τον Απόστολο Παύλο, αλλά και κάθε Χριστιανό που διερχόταν από την Κόρινθο, και ο οποίος μπορεί λ.χ. να ήταν μέλος της Εκκλησίας των Αθηνών ή της Κρήτης ή της Κύπρου. Ρωμ. ιστ’ 23: «Ασπάζεται υμάς Γάϊος ο ξένος μου και της εκκλησίας όλης». Οι φιλοξενούμενοι από τον Γάϊον ήταν συγκεκριμένα πρόσωπα, γνωστά, ορατά.

Βέβαια η Ορθοδοξία δεν αγνοεί και το αόρατο στοιχείο της Εκκλησίας. Ο αρχηγός της Ιησούς Χριστός βρίσκεται στους ουρανούς. Οι άγιοι, οι ψυχές των κεκοιμημένων Χριστιανών βρίσκονται στους ουρανούς. Δεν τους βλέπουμε με τους αισθητούς οφθαλμούς. Η Θεία Χάρη που κυκλοφορεί μέσα στα Μυστήρια και σε όλη την ζωή της Εκκλη­σίας είναι αόρατη.

Με τους Προτεστάντες διαφωνούμε και στο εξής σημείο. Γι’ αυτούς μέλη της Εκκλησίας είναι μόνο οι καλοί και ενάρετοι και αυτοί που προχωρούν στην τελειότητα. Εμείς δεχόμαστε ότι μέσα στην Εκκλησία υπάρχουν και άγιοι και αμαρτωλοί.

Ματθ. ιγ’ 47: «Πάλι η βασιλεία του Θεού ομοιάζει με δίχτυ που ρίχθηκε στην θάλασσα και περιέκλεισε κάθε είδους ψάρια». Πρόκειται για την παραβολή της σαγήνης. Η βασιλεία του Θεού, δηλαδή η Εκκλησία, μοιάζει με σαγήνη που έπιασε καλά και άσχημα ψάρια.

Στον επόμενο στίχο, ιγ’ 48 ομιλεί για διαχωρισμό. Ανέβασαν το δίχτυ στην ακρογιαλιά, ξεχώρισαν τα κατάλληλα από τα ακατάλληλα, «συνέλεξαν τα καλά εις αγγεία, τα δε σαπρά έξω έβαλον».

Αλλού χρησιμοποιείται η εικόνα του σίτου και των ζιζανίων.

Στην Α’ προς Κορινθίους επιστολή, στο ενδέκατο κεφά­λαιο, γίνεται σαφής λόγος για εκλεκτά μέλη της Εκκλησίας που κοινωνούσαν αξίως και για άλλα που πλησίαζαν αναξίως στην Τράπεζα του Κυρίου κι έτρωγαν κι έπιναν την καταδίκη τους (Α Κορ. ι’ 29).

Όλοι γνωρίζουμε ότι ωρισμένα μέλη της Εκκλησίας, ξεπεσμένα, μπορεί να συνέλθουν, να ξυπνήσουν, να μετα­νοήσουν και να γίνουν εκλεκτά. Ρωμ. ιγ’ 11-12: «Ώρα ημάς ήδη εξ ύπνου εγερθήναι… Αποθώμεθα τα έργα του σκότους κλπ». Αν ίσχυαν αυτά που λέγουν οι Προτεστάντες, αν όλοι μέσα στην Εκκλησία ήταν ενάρετοι, ο Απόστολος δεν θα μιλούσε έτσι.

ΑΠΟ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΟΥ ΜΑΚΑΡΙΣΤΟΥ π. ΔΑΝΙΗΛ ΓΟΥΒΑΛΗ

Πηγή