ΔΙΟΡΘΟΔΟΞΟ ΔΙΚΤΥΟ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΩΝ ΜΕΛΕΤΗΣ ΘΡΗΣΚΕΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΩΝ ΛΑΤΡΕΙΩΝ

Pin It

TheofilestatosChristoforos
Ο ιδρυτής του Διορθοδόξου Δικτύου Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Καρπασίας κ. Χριστοφόρος (δεξία).

Α' άτυπη συνάντηση του Διορθοδόξου Δικτύου Πρωτοβουλιών Μελέτης Θρησκειών και Καταστροφικών Λατρειών, Λευκωσία 6 Ιουλίου 2008

ΙΔΡΥΤΙΚΟΝ ΨΗΦΙΣΜΑ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ
ΝΕΟΦΑΝΩΝ ΑΙΡΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΩΝ ΛΑΤΡΕΙΩΝ

Εμείς, οι Ορθόδοξες Πρωτοβουλίες της Κύπρου, Ελλάδος, Ρωσίας, Σερβίας, Ρουμανίας, Βουλγαρίας, Τσεχίας-Σλοβακίας και Λευκορωσίας, συνελθούσες σήμερα, Κυριακή, 6 Ιουλίου του σωτηριώδους έτους 2008, σε ειδική ιδρυτική σύναξη στη Λευκωσία της Κύπρου, με το παρόν ομόφωνο ψήφισμα μας αποφασίζουμε να προβούμε στη σύσταση άτυπης συνεργασίας μεταξύ μας με την επίσημη επωνυμία:

ΔΙΟΡΘΟΔΟΞΟ ΔΙΚΤΥΟ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΩΝ ΜΕΛΕΤΗΣ ΘΡΗΣΚΕΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΩΝ ΛΑΤΡΕΙΩΝ

Όλες οι Ορθόδοξες Πρωτοβουλίες αναγνωρίζουμε ότι η δημιουργία της άτυπης αυτής συνεργασίας μεταξύ μας προέκυψε από την από μακρού διαπιστωμένη ανάγκη συντονισμού των προσπαθειών των ανά τον κόσμο ορθοδόξων πρωτοβουλιών γονέων ή άλλων συναφών ορθοδόξων φορέων.

ΣΚΟΠΟΙ

1) Η βαθύτερη μελέτη και αντιμετώπιση των ποικίλων πνευματικών, πολιτιστικών, κοινωνικών, νομικών και εθνικών προβλημάτων, τα οποία δημιουργούνται στον ευρύτερο ορθόδοξο χώρο από την παρουσία και δραστηριότητα ολοκληρωτικών κυρίως αιρέσεων, φονταμενταλιστικών τάσεων και διαφόρων αυτοκαλούμενων «νέων θρησκευτικών κινημάτων».

2) Η προσφορά της ορθόδοξης χριστιανικής διδασκαλίας και ζωής στα πνευματικά και πολιτιστικά αδιέξοδα της σύγχρονης εκκοσμικευμένης κοινωνίας και η συμβολή της Ορθοδοξίας στο Παγκόσμιο και Ευρωπαϊκό γίγνεσθαι.

3) Η προστασία της Οικογένειας και του Ατόμου από αυθαίρετες και ανέντιμες επεμβάσεις στην ανθρώπινη προσωπικότητα από μέρους των παραπάνω ολοκληρωτικών ομάδων και η ενίσχυση της Οικογένειας , με βάση τις πνευματικές και πολιτιστικές αξίες της Ορθόδοξης Εκκλησίας.

4) Η εκπροσώπηση, ενδοκρατικώς και διεθνώς, των ορθοδόξων οικογενειών ή πρωτοβουλιών ή ατόμων που υφίστανται ανέντιμες και πιεστικές επιθέσεις ψυχολογικής βίας, είτε με λόγια είτε με έργα, και παραβιάζεται η θρησκευτική συνείδηση των μελών τους.

5) Η οργάνωση και συντονισμός της άμυνας, προσωπικής και συλλογικής, απέναντι στις προσβολές της προσωπικότητας και γενικότερα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, οι οποίες γίνονται μέσα από οργανωμένη και συστηματική κατάχρηση της ασκήσεως του δικαιώματος της θρησκευτικής ελευθερίας.

ΜΕΣΑ

Για την επίτευξη των σκοπών αυτών το Διορθόδοξο Δίκτυο Πρωτοβουλιών Μελέτης Θρησκειών και Σύγχρονων Ιδεολογικών Ρευμάτων:

1) Θα επιδιώκει την συνεργασία με ανάλογους φορείς σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή και εκτός Ευρώπης, για την αλληλοενημέρωση και την αντιμετώπιση κοινών προβλημάτων, κοινωνικών- νομικών κ.α.

2) Θα οργανώνει, κατά το δυνατόν, κάθε χρόνο μια Συνδιάσκεψη με συγκεκριμένη ημερήσια διάταξη, καθώς και άλλες ενημερωτικές, εκπαιδευτικές και επιμορφωτικές εκδηλώσεις.

3) Θα φροντίζει για τη συστηματική ενημέρωση των υπευθύνων φορέων της Πολιτείας, των Βουλευτών, των Ευρωβουλευτών, των διεθνών οργανισμών και των φορέων τους, καθώς και τις κατά τόπους Ορθόδοξες Εκκλησίες.

4) Θα φροντίζει για την έκδοση ή την διάδοση καταλλήλων ενημερωτικών κειμένων.

5) Θα εξασφαλίζει και παρέχει νομική βοήθεια και στήριξη σε πρόσωπα ή πρωτοβουλίες που διώκονται από τις καταστροφικές λατρείες και νεοφανείς αιρέσεις.

ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ

Ο συντονισμός της όλης προσπάθειας του Διορθόδοξου Δικτύου Πρωτοβουλιών Μελέτης Θρησκειών και Σύγχρονων Ιδεολογικών Ρευμάτων αναλαμβάνεται από την Παγκύπρια Ένωση Γονέων (Π.Ε.Γ.).

ΑΛΛΗΛΟΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ

Κάθε Πρωτοβουλία-μέλος θα συντάσσει ανά δύο μήνες και θα αποστέλλει με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (E-mail) προς τις άλλες πρωτοβουλίες-μέλη ενημερωτικό δελτίο σχετικά με το σκηνικό των νεοφανών αιρέσεων και καταστροφικών λατρειών στη χώρα της. Αυτό είναι αναγκαίο, ώστε να υπάρχει συχνή και άμεση αλληλοενημέρωση σε περιπτώσεις σοβαρών γεγονότων που λόγω της φύσεως τους ή των ειδικών περιστάσεων που τα περιβάλλουν κρίνεται αναγκαία η έγκαιρη ενημέρωση και δραστηριοποίηση των Ορθοδόξων Πρωτοβουλιών κατ’ ιδίαν ή του Δικτύου των Πρωτοβουλιών γενικότερα. Επίσης θα συντάσσεται έκτακτο ενημερωτικό δελτίο, όταν αυτό επιβάλλεται, το οποίο θα αποστέλλεται προς όλες τις Πρωτοβουλίες - μέλη, καθώς και στο συντονιστικό σώμα του Δικτύου, για τη μελέτη και διενέργεια των καταλλήλων διαβημάτων συνδρομής και αλληλεγγύης, ως και την ανάληψη συναφούς δράσης.

Πραγματοποιήθηκε στη Λευκωσία, σήμερα Κυριακή, 6 Ιουλίου 2008 και υπογράφηκε κανονικά και αρμόδια από τις:
Συντασσόμενες Ορθόδοξες Πρωτοβουλίες.
Ακολουθούν οι υπογραφές των συμμετεχόντων.

Σ.τ.Σ. Μέσα σε 20 χρόνια -από την 1η «Συνάντηση» ορθοδόξων στελεχών την οποία ίδρυσε ο μακαριστός π. Αντώνιος Αλεβιζόπουλος το 1988 -ως "Α' Σεμινάριο Πίστεως", στην Ιερά Μονή Σκαφιδιάς της Ι. Μητροπόλεως Ηλείας, από 25-31 Αυγούστου 1988- μέχρι το 2008, οι μετά τον θάνατό του σχετικές ετήσιες «Συναντήσεις» στη χώρα μας ασχολήθηκαν κυρίως με ακαδημαϊκής θεολογίας θέματα, αποκλείοντας σχεδόν ολοσχερώς το «σκηνικό επί των αιρέσεων», δηλαδή την απαρίθμηση των ασυμβιβάστων με την Ορθόδοξο πίστη ομάδων κι ακόμη μη περιλαμβάνοντες εμπειρογνώμονες από τις ευρωπαϊκές χώρες οι οποίοι διέθεταν την σχετική τεχνογνωσία στην οποία βασίστηκε αρχικά ο ίδιος ο π. Αντώνιος. Την έλλειψη αυτή έρχεται να θεραπεύσει ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Καρπασίας κ. Χριστοφόρος, άξιος μαθητής του π. Αντωνίου, με την αξιόλογη αυτή πρωτοβουλία της ιδρύσεως του ανωτέρω Διορθοδόξου Δικτύου.

Πηγή