Η θεολογία ενός Μεγάλου ~ π. Ιωάννης Ρωμανίδης, ένας κορυφαίος θεολόγος του 20ού αιώνος

Pin It

p.Iwannis Rwmanidis

Δημήτρης Ρόδης

Ο Αθ. Σακαρέλλος, πού είχε πολυχρόνια επικοινωνία μαζί του καί ως Δικηγόρος του, καί στό γραφείο τού οποίου ο π. Ιωάννης παρέδιδε μαθήματα θεολογίας σέ κλειστό κύκλο ανθρώπων, είπε κάποτε πως ο π. Ιωάννης γεννήθηκε σέ λάθος εποχή...
Έπρεπε νά ζή τόν 4ο αιώνα, στόν οποίον έζησαν οι μεγάλοι Πατέρες τής Εκκλησίας.
Ο παπά Γιάννης δέν εκφράζει μιά δική του θεολογία, του στοχασμού και της ακαδημαϊκής φιλοσοφίας, αλλά τήν γνήσια εμπειρική θεολογία τής Ορθοδοξίας. Στηρίζεται στήν βιωματική εμπειρία τών Αγίων, Προφητών, Αποστόλων καί Πατέρων, όπως εκφράζεται διά τής καθάρσεως, τού φωτισμού καί τής θεώσεως καί βιώνεται στήν νοερά καρδιακή προσευχή καί τήν θεωρία τού Θεού.

Είναι Επόμενος των Μεγάλων Πατέρων, σε θεολογική σκέψη, ανάλυση και εμπειρία.
Δεν διδάσκει ''ξερά γράμματα'', διδάσκει νοερά προσευχή και ξεδιαλύνει τα μυστικά της οσο λίγοι Πνευματικοί Πατέρες. Εξηγεί την διαφορά της κυκλικής λειτουργίας της νοεράς ενέργειας στήν καρδιά, (τότε η ευχή λειτουργεί σωστά), απο την ευθεία της κίνηση και λειτουργία, κατά την οποία εισχωρεί η πλάνη...
Κάτι που συχνά παραβλέπετε και δεν λαμβάνεται καν υπόψην απο όσους χάριτι Θεού αποκτούν εμπειρίες της χάριτος, ελεύσεις της νοεράς ενέργειας στή καρδιά ευκαίρως-ακαίρως, εισερχόμενοι στό στάδιο του πρωτοφωτισμού.
Διδάσκει εμπειρική θεολογία των ελλάμψεων του Ακτίστου φωτός, και της πλήρης θέας Του Θεού, αναλύοντας με απλότητα τα στάδια μετοχής και τις διαφορές της κάθε τάξης και μετοχής στίς Άκτιστες ενέργειες του Θεού...
Ίσως βέβαια, να χρειάζεται και μια μικρή, ελάχιστη πείρα και γεύση απο τις τρείς τάξεις της χάριτος, για να καταλάβει κανείς την θεολογία του παπα Γιάννη, και τι ξεδιαλύνεται στα μάτια του μπροστά. Αυτός όμως είναι ξεκάθαρα και ο σκοπός της διδασκαλίας του. Η επανάληψη της εμπειρίας, το να οδηγήσει τον αναγνώστη στήν βίωση των όσων λαμβάνει απο την ανάγνωση των θεραπευτικών κειμένων του...
Λόγος λιτός και περιεκτικός σε αποκαλυπτικές αλήθειες της Ορθοδοξίας που δύσκολα συναντά πια κανείς, μέσα σε μια Εκκλησία που σήμερα μοιάζει παράλυτη εξαιτίας της πνευματικής της επιφανειακότητας, μιάς στείρας τυπολατρίας, και μιάς ανευλαβούς υπακοής, στα διατάγματα του Καίσαρος της κάθε εποχής...

Έλεγε xαρακτηριστικά:
''Άλλο είναι να γνωρίσει κανείς κάτι περί του Θεού, και άλλο να γνωρίσει τον ίδιο τον Θεό. Δεν είναι το ίδιο πράγμα. Περί του Θεού μπορεί κανείς να γνωρίσει και από την φαντασία του, μπορεί να φαντάζεται πράγματα περί Θεού...
Μπορεί να ακούει πράγματα περί του Θεού, μπορεί να διάβασει την Αγία Γραφή, μπορεί να λέει ό,τιδήποτε περί του Θεού. Αυτό το ακούω και πιστεύω περί Θεού μπορεί να έχει ακρίβεια, μπορεί να μην έχει ακρίβεια...
Αν κανείς δεν έχει δική του αποκαλυπτική εμπειρία, δέχεται την εμπειρία των θεουμένων, των φίλων του Θεού. Αυτοί είναι η αυθεντία.
Γι’ αυτό, λοιπόν, αν έχης εμπειρία, καλώς. Αν όχι, τουλάχιστον να έχης έναν φίλο, που έχει αυτός την εμπειρία του Ακτίστου Φωτός και αυτός ο φίλος σου να σε διαβεβαίωση ότι το είδε, και τότε να το δεχθής...'' (Εμπειρική Δογματική)
Κάθε λόγος του, κάθε μικρό απόσπασμα των συγγραμμάτων του παπα Γιάννη, αναπαύει, ξεδιαλύνει, τακτοποιεί την καρδιά του αναγνώστη, και κατηχεί Ορθοδόξως.
''Στην περίπτωσι της νοεράς προσευχής ό,τι συμβαίνει στην καρδιά του ανθρώπου και ό,τι αισθάνεται ο άνθρωπος, λαμβάνει χώραν εκείνην την στιγμή που το αισθάνεται.
Δεν είναι κάτι του παρελθόντος. Είναι μία εμπειρία του παρόντος. Διότι οι Ορθόδοξοι έχουν παράδοσι αιώνων της ερμηνείας της νοεράς προσευχής, της οποίας η αλήθεια είναι αδιαφιλονείκητος για τους Ορθοδόξους.
Και είναι αυτή η ερμηνεία αδιαφιλονείκητος, διότι δεν είναι ερμηνεία παρελθούσης εμπειρίας, η οπoία δεν μπορεί να εξακριβωθή ή να επαναληφθή, αλλά είναι ερμηνεία μιας ζώσης, αληθινής, σημερινής εμπειρίας και πραγματικότητος, που συνεχώς επαναλαμβάνεται και συνεχίζεται και παραδίδεται από γενεά σε γενεά μέσα στην Ορθόδοξο Εκκλησία...'' (Πατερική Θεολογία)

Θεολογία Αποκαλυπτική και Αναστάσιμη.
Ο λόγος του παπα Γιάννη Ρωμανίδη, ίσως είναι σήμερα πιο αναγκαίος απο ποτέ για να ξεδιαλύνει τα σκοτάδια της εποχής μας, και να καθοδηγήσει στή αποκάλυψη της αλήθειας στήν ζωη μας.
''Οι Ορθόδοξοι θεολόγοι, που έχουν προσωπική πείρα του Θεού, έχουν πάντοτε την ίδια θεολογία, δεν την αλλάζουν, όπως το κάνουν οι φιλόσοφοι.
Οι φιλοσοφούντες αλλάζουν την παράδοση εξ αιτίας λογικών σχημάτων που κάνουν, έχουν πιο πολύ εμπιστοσύνη στην λογική τους, παρά στην εμπειρία των θεουμένων, γι’ αυτό συλλαμβάνουν κάτι με την λογική τους και ταυτίζουν αυτό με την πραγματικότητα περί Θεού. Όλες οι αιρέσεις προέρχονται από τέτοια εσφαλμένη βάση.
Οι θεούμενοι, όσοι μετέχουν της φωτιστικής και θεοποιού ενέργειας του Θεού, έχουν κοινή εμπειρία για το ότι ο Θεός επικοινωνεί με τον κόσμο με τις άκτιστες ενέργειές Του. Αυτό είναι θέμα εμπειρίας και όχι στοχαστική και φανταστική διδασκαλία...''(Εμπειρική Δογματική)
Η αξία της θεραπευτικής θεολογίας του Πνευματικού πατρός Ιωάννη Ρωμανίδη, σαφώς και δεν δύναται να αποτυπωθεί μέσα σε ενα μικρό κείμενο που η αγάπη μου καταθέτει, ως μικρόν αντίδωρο και ευχαριστήρια για το πνευματικό όφελος που έλαβα απο τον ανερμήνευτο πλούτο των θεολογικών του κειμένων.
Αποτελεί το ελάχιστο, η χαρά του να μοιραστώ με φίλους και αδελφούς τα πνευματικά διαμάντια, προσδοκώντας τα μέγιστα, την κάθαρση και τον φωτισμό, χάριτι Θεού την τελείωση και σωτηρία των ψυχών, τον αγιασμό, την θέωση και ένωση με τον Θεο, καθώς αυτό ήταν και η σφοδρή επιθυμία του πατρός Ιωάννη.
Η επανάληψη της βιωματικής εμπειρίας, η σωτηρία και ο αγιασμός του πλησίον, συνταγμένος πλήρως με την θεία εκείνη εντολή του Κυρίου: «ἅγιοι γίνεσθε, ὅτι ἐγώ ἅγιός εἰμι» (Λευϊτ. 20,7,26 & Α΄ Πέτρ. 1,16).
Είθε να βρεθούμε άξιοι συνεχιστές της πνευματικής του παρακαταθήκης.

Ας έχουμε την ευχή του!

Είς μνήμην πατρός Ἰωάννου Ρωμανίδη
π. Ιωάννης Ρωμανίδης, μνήμη 1 Νοεμβρίου †
Κορυφαίος Θεολόγος του 20ού αιώνος.

Πηγή